Realisme (ontologi)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Realisme (av latin realitas = «virkelighet») er den ontologiske posisjonen at allmennbegrepene (universalia) er reelle. I universaliestriden var nominalismen realismens motposisjon.

Men også blant tilhengerne fantes ulike syn: Allmennbegrepene kunne eksistere enten forut for eller i enkelttingene (partikularia). Den første posisjonen (begrepsrealisme, jf. essensialisme) innebærer at enkelttingenes eksistens er avhengig av og underordnet allmennbegrepenes eksistens. Ifølge den andre posisjonen (moderat realisme) er derimot også enkelttingene reelle.