Promotor

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Promotor er i sin opprinnelige, akademiske betydning den som kaller en kandidat til eller tildeler en doktorgrad. I denne sammenhengen er promotoren gjerne rektor eller en professor ved det aktuelle universitet. Verbet å promovere innebærer å forfremme en kandidat eller tildele vedkommende en høyere grad, først og fremst en doktorgrad.

I andre sammenhenger er en promotor en som driver yrkesmessig, salgsfremmende eller propaganderende virksomhet for et produkt, en person, en sak, en organisasjon eller et arrangement. Det kan være en festival, en turné, en kunstutstilling, en konsert – og begrepet er også hyppig brukt om arrangører av profesjonelle boksestevner.

En promotor har oftest økonomiske interesser i de objektene han opptrer til fordel for. I underholdningsindustrien og innen idrett brukes gjerne titlene manager eller agent. Men også mange artister og kunstnere driver som promotorer for egne produksjoner som f.eks album, turnéer, konserter, kunstverk, utstillinger og andre arrangementer og produkter.

Promotorene henvender seg i første rekke til journalister for å få møter eller lage programinnslag om sine produksjoner i redaksjonell sammenheng i massemedia, en påvirkningsform som regnes som langt mer effektiv enn reklame og pressemeldinger – og som dessuten har lavere direkte kostnader. Artister og musikere lager ofte egne utgaver av sine produkter til promoteringsformål, promoversjoner, også kalt promo. Disse er ikke i vanlig salg, men distribueres i begrenset opplag til journalister, radiostasjoner og andre massemedia.

Tradisjonelt har både begrepet å promovere og å promotere vært brukt om promotorvirksomhet. Begge begrepene har vært synonymer eller eufemismer for salgsfremming, propaganda, påvirkning og reklame. De fleste moderne ordbøker definerer imidlertid å promovere som å utnevne til doktor og å promotere som å fremme salg av et produkt.