Positiv (lingvistikk)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Positiv er grunnformen til et adjektiv eller adverb. Formene komparativ og superlativ er basert på positivformen. På norsk er grønn et eksempel på et adjektiv i positiv form. Ordets komparative og superlative former er henholdsvis grønnere og grønnest, som begge dannes ved å legge til endelser. Adjektivet god er et eksempel på uregelrett gradbøyning, ettersom komparativ- og superlativformen er henholdsvis bedre og best.