Komparativ

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Komparativ er formen som et adjektiv eller et adverb tar når det uttrykker at en person, en ting eller en annen enhet har en egenskap i større eller mindre grad enn en annen.

norsk dannes komparativ vanligvis ved å legge endelsen -ere til positivformen av ordet. Et eksempel er adjektivet grønn, som heter grønnere i komparativ. Noen ord har uregelrette komparativformer, for eksempel god, som har komparativformen bedre.

De to andre formene i gradbøyninga av adjektiv og adverb er positiv og superlativ. (Sistnevnte uttrykker at noe har en egenskap i større grad enn alt det sammenlignes med).