Plexus brachialis

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Nerve: Plexus brachialis
Høyre plexus brachialis med dens korte grener, sett forfra.
Latinsk navn Plexus brachialis
Gray's emne #210 930
Innerverer
Fra C5-C8, T1
Til
MeSH A08.800.800.720.050
Dorlands/Elsevier p_24/12647576

Plexus brachialis er et nettverk av nerverøtter som kommer fra åpninger i ryggmargskanalen. Etter at disse nervene på flere steder har smeltet sammen, samt delt seg på mange steder, dannes alle nervene som går ut i armene og noen nærliggende områder.

Funksjon[rediger | rediger kilde]

Plexus brachialis gir nerveforbindelse for hele armen, både for muskler og følesans, med to unntagelser : trapezius-muskelen innerveres av nervus spinalis accessorius og et hudområde i armhulen innerveres av nervus intercostobrachialis.

Funksjonen av nervene kan hemmes av svulster som vokser i øverste del av lungen og av trange forhold i ryggmargskanalen i nakken, som ved nukleusprolaps eller andre forsnevringer av åpningene fra ryggraden.

plexus brachialis-skader kan føre til alvorlig funksjonshemming i armene.

Anatomi[rediger | rediger kilde]

De fem nerverøttene er de fremre grenene (rami) av ryggmargens forgreninger som først forsyner nakkemuskulaturen i tilsvarende nivå før de blir del av forgreningene og sammenkoblingene i plexus brachialis.

Nakkerøttene C5 og 6 danner en øvre hovedgren. C7 danner en midtre hovedgren, og C8 og T1 en nedre hovedgren. Hver av disse hovedgrener deler seg i fremre og bakre del. Disse seks delene danner igjen tre "bånd".

Nervene som kommer fra plexus kommer for det meste fra en av disse tre båndene, men noen nerver kommer fra deler nærmere ryggraden.

Diagram[rediger | rediger kilde]

Forgreninger[rediger | rediger kilde]

Fra Nerve Røtter Muskler Hudnerver
røtter nervus scapularis dorsalis C5 mm. rhomboidei major & minor, m. levator scapulae -
røtter nervus thoracicus longus C5, C6, C7 m. serratus anterior -
superior trunk nervus subclavius C5, C6 m.subclavius -
superior trunk nervus suprascapularis C5, C6 m.supraspinatus og infraspinatus -
lateral cord nervus pectoralis lateralis C5, C6, C7 mm. pectorales major & minor (by communicating with the medial pectoral nerve) -
lateral cord nervus musculocutaneus C5, C6, C7 m.coracobrachialis, m. brachialis og m. biceps brachii danner nervus cutaneus antebrachii lateralis
lateral cord lateral root of the median nerve C5, C6, C7 fibre til nervus medianus -
posterior cord upper subscapular nerve C5, C6 subscapularis (upper part) -
posterior cord nervus thoracodorsalis C6, C7, C8 m. latissimus dorsi -
posterior cord lower subscapular nerve C5, C6 subscapularis (lower part) and teres major -
posterior cord nervus axillaris C5, C6 anterior branch: m. deltoideus and a small area of overlying skin
posterior branch: teres minor and deltoid muscles
posterior branch becomes upper lateral cutaneous nerve of the arm
posterior cord nervus radialis C5, C6, C7, C8, T1 m. triceps brachii, m. anconeus, the extensor muscles of the forearm, and brachioradialis Huden på baksiden av overarmen som posterior cutaneous nerve of the arm
medial cord nervus pectoralis medialis C8, T1 m. pectoralis major og m. pectoralis minor -
medial cord medial root of the median nerve C8, T1 fibres to the median nerve portions of hand not served by ulnar or radial
medial cord medial cutaneous nerve of the arm C8, T1 - front and medial skin of the arm
medial cord medial cutaneous nerve of the forearm C8, T1 - medial skin of the forearm
medial cord ulnar nerve C8, T1 flexor carpi ulnaris, the medial 2 bellies of flexor digitorum profundus, most of the small muscles of the hand the skin of the medial side of the hand and medial one and a half fingers on the palmar side and medial two and a half fingers on the dorsal side

Flere bilder[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]


Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Større nerver (se også Det perifere nervesystemet)

Hjernenerver: I olfactorius | II opticus | III oculomotorius | IV trochlearis | V trigeminus | V1 ophthalmicus (lacrimalis, frontalis, supratrochlearis, supraorbitalis, nasociliaris, ganglion ciliare) | V2 maxillaris (ganglion sphenopalatina) | V3 mandibularis (buccalis - auriculotemporalis - lingualis - inferior alveolar - ganglion otica) | VI abducens | VII facialis (chorda tympani, nervus intermedius) | VIII vestibulocochlearis (cochlearis, vestibularis) | IX glossopharyngeus | X vagus (recurrent laryngeal, Alderman's nervus) | XI accessorius | XII hypoglossus

Posterior spinal nervus: greater occipital

C1-C4 - plexus cervicalis: lesser occipital | greater auricular | lesser auricular | phrenic | ansa cervicalis

C5-C8, T1 - Plexus brachialis: supraclavicular branches (dorsal scapular, suprascapular, thoracic longus) | lateral cord (musculocutaneous, lateral antibrachial cutaneous, lateral head of median nervus) | medial cord (ulnaris, medial head of median nervus, medial antibrachial cutaneous, medial brachial cutaneous) | posterior cord (axillaris, radialis)

T2-T11: intercostal

T12, L1-L5 - Plexus lumbalis: iliohypogastric | ilioinguinal | genitofemoral | lateral femoral cutaneous | femoral | obturator

S1-S4 - Plexus sacralis: gluteal | posterior femoral cutaneous | tibial | ischiatica | sural | peroneus communis

S2-S5 - Plexus pudendalis: perforating cutaneous | pudendal | visceral | muscular | anococcygeal