Hjernenerve

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Gray's Fig. 686 – Øvre del av ryggmargen og hind- and midthjerne; posteriørt aspekt, eksponert in situ. (illustrerer flere, men ikke alle kranienervene).

En Hjernenerve (Latinsk: Nervus cranialis) er en nerve som springer ut av hjernen eller hjernestammen.

Navn på nerver[rediger | rediger kilde]

I den humane anatomi forefinnes 12 par kranienerver, som tradisjonelt forkortes med deres korresponderende romerske tall. De er nummerert etter plasseringen av deres cellekjerner (nuclei) i hjernestammen. , f.eks. kranienerve I (nervus olfactorius) forlater hjernestammen fra en høyere posisjon enn kranienerve XII, hvis opprinnelse er mer kaudal enn de andre kranienervene.

Alle kranienerver bortsett fra nervus olfactorius og nervus opticus tilhører det perifere nervesystemet, og innehar således axoner som er myelinisert av Schwann-celler (myeliniserende celler i det perifere nervesystem) i stedet for oligodendrocytter (myeliniserende celler i sentralnervesystemet). Nervus olfactorius og nervus opticus benevnes som nerver, men er teknisk sett ikke nerver, men tilhører fult og helt sentralnervesystemet. Disse springer heller ikke ut fra hjernestammen, truncus encephali, og har ingen kjerne der.

Note: Teknisk er nervus accessorius splittet i en spinal accessory nerve og cranial accessory nerve, men den sistnevnte fusjonerer tidlig med nervus vagus.

# Navn Cellekjerner
I Nervus olfactorius
II Nervus opticus
III Nervus oculomotorius nucleus nervi oculomotorii, nucleus nervi oculomotorii accessorii (Edinger-Westphal)
IV Nervus trochlearis nucleus trochlearis
V Nervus trigeminus nucleus pontinus/principalis nervi trigemini, nucleus spinalis nervi trigemini, nuc mesencephalicus nervi trigemini, nucleus motorius nervi trigemini
VI Nervus abducens nucleus nervi abducentis
VII Nervus facialis (VII) nucleus facialis, nucleus tractus solitarii, nucleus salvatorius superior
VIII Nervus vestibulocochlearis nuclei vestibulares, nuclei cochleares
IX Nervus glossopharyngeus Nucleus ambiguus, nucleus salvatorius inferior, nucleus tractus solitarii
X Nervus vagus Nucleus ambiguus, nucleus dorsalis nervi vagi, nucleus tractus solitarii, nucleus spinalis nervi trigemini
XI Nervus accessorius (eller cranial accessory nerve or spinal accessory nerve) Nucleus ambiguus, nucleus spinalis nervi accessorii
XII Nervus hypoglossus nucleus nervi hypoglossi

Kranienerver hos ikke-humane virveldyr[rediger | rediger kilde]

Humane kranienerver er evolusjonsmessig homologt til de som gjenfinnes hos mange andre virveldyr. De første ti kranienerve-par har sitt felles opphav hos landlevende virveldyr (amfibier, reptiler inklusive fugler og pattedyr). Kranienervene XI og XII ble utviklet hos opphavet til panserpadder, slik at det totalt er tolv par hjernenerver hos alle landlevende virveldyr. Disse karakteristika er synapomorfier for deres respektive klader.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Større nerver (se også Det perifere nervesystemet)

Hjernenerver: I olfactorius | II opticus | III oculomotorius | IV trochlearis | V trigeminus | V1 ophthalmicus (lacrimalis, frontalis, supratrochlearis, supraorbitalis, nasociliaris, ganglion ciliare) | V2 maxillaris (ganglion sphenopalatina) | V3 mandibularis (buccalis - auriculotemporalis - lingualis - inferior alveolar - ganglion otica) | VI abducens | VII facialis (chorda tympani, nervus intermedius) | VIII vestibulocochlearis (cochlearis, vestibularis) | IX glossopharyngeus | X vagus (recurrent laryngeal, Alderman's nervus) | XI accessorius | XII hypoglossus

Posterior spinal nervus: greater occipital

C1-C4 - plexus cervicalis: lesser occipital | greater auricular | lesser auricular | phrenic | ansa cervicalis

C5-C8, T1 - Plexus brachialis: supraclavicular branches (dorsal scapular, suprascapular, thoracic longus) | lateral cord (musculocutaneous, lateral antibrachial cutaneous, lateral head of median nervus) | medial cord (ulnaris, medial head of median nervus, medial antibrachial cutaneous, medial brachial cutaneous) | posterior cord (axillaris, radialis)

T2-T11: intercostal

T12, L1-L5 - Plexus lumbalis: iliohypogastric | ilioinguinal | genitofemoral | lateral femoral cutaneous | femoral | obturator

S1-S4 - Plexus sacralis: gluteal | posterior femoral cutaneous | tibial | ischiatica | sural | peroneus communis

S2-S5 - Plexus pudendalis: perforating cutaneous | pudendal | visceral | muscular | anococcygeal