Petrofysikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Petrofysikk beskriver bergarters fysiske egenskaper, som porøsitet og permeabilitet (gjennomtrengbarhet).

Petrofysikk er brukt i forbindelse med boring etter petroleum, både for å kartlegge bergartsegenskapene og for å beskrive fordeling av olje, vann og gass i reservoaret.