Oljeboring

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Oljeboring er boring ned i berggrunnen for å lete etter råolje eller gass. Ved funn bores flere hull for å bestemme utstrekningen til et eventuelt oljefelt. Ved beslutning om utbygning og produksjon fra oljefelt bores produksjons-brønner.

Leting[rediger | rediger kilde]

Oljespråket deler under- søkelsesbrønnene i to hovedgrupper: Wildcats; leting på nye prospekter, både i nye områder og i kjente områder med oljeaktivitet. Appraisals; brønner som skal videre undersøke og avgrense tidligere funn.

Pionerbrønner[rediger | rediger kilde]

Blant de såkalte wildcats er det noen få som også ligger slik geografisk og geologisk at funn kan åpne helt nye områder for ​olje- og gassutvinning. Gjelder særlig Barentshavet og dypvann i Norskehavet.

Boremetoder[rediger | rediger kilde]

Ved knuseboring brukes gjerne et trehodet diamant-bit som knuser bergarten til borekaks. Ved å pumpe boreslam ned gjennom borestrengen og ned i bunnen av hullet presses borekaksen opp til boreriggen for analyse. For å unngå at borehullet raser sammen settes foringsrør ned i borehullet.

Ved turbinboring pumpes boreslammet med høyt trykk ned gjennom borestrengen. Trykket får borekronen til å rotere og dermed knuse bergarten. Denne metoden brukes mye fordi boringen går hurtig i løse formasjoner og fordi borekronen kan festes til et kne-ledd ved retnings-boring.

Ved kjerneboring roteres nedre del av borestrengen slik at det skjæres ut en hel kjerne av borehullet. Dermed kan både porevæsken og formasjonen analyseres svært grundig.