Hopp til innhold

Pedologi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
En mann undersøker markens ulike egenskaper.

Pedologi (av gresk πέδον pedon = "jordbunn") er læren om jordbunnsforholdene, jordartene og dannelsen av dem.

Denne vitenskap har flere andre betegnelser, som jordbunnslære, edafologi eller agrologi. Forskjelligheten i navnene skyldes at vi har interessert seg i ulike sider av det store felt. I realiteten er det like så meget agronomer, kjemikere, geologer, geografer, biologer, skogfolk og regionale planleggere, som har bidratt til oppbygning av fagets viten, som det er fagets egne folk.

Jordbunnen er ikke et uforanderlig og stabilt substrat for vegetasjonen, men det er snarere stedet for tallrike påvirkninger mellom klimaforhold, jordbunnens levende organismer og førne, råjordens mineralske materialer og nedbrytningsproduktene fra dem. Under jordbunnsutviklingen endres jordbunnen, og det dannes forskjellige lag, horisonter, i den, mens den nærmer seg en stabil tilstand.

I dag er pedologene interessert i en praktisk anvendelse av kunnskapen om de prosesser som påvirker jordbunnens utvikling, f.eks. gjennom fortolkning av dens miljømessige fortid og forutsigelse av konsekvensene ved omlegning i bruken av landbruksjorden. Samtidig har agronomene fått forståelse for, at den dyrkede jord er et komplekst medium, hvis egenskaber ofte er resultatet av flere tusen års utvikling. De innser, at den øyeblikkelige balanse er sårbar, og at kun en grundig viten om jordbunnens forhistorie gjør det mulig å sikre en bæredyktig fortsettelse av jordbruket.

Berømte pedologer[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]