Patientombuddet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
For det Norske pasientombud
Patientombuddets hovedkvarter ved Frederiksberg.

Patientombuddet var et dansk forvaltningsorgan under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Det ble opprettet 1. januar 2011 i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang innenfor helsevesenet.[1] Det opphørte 8. oktober 2015, da det ble en del av Styrelsen for Patientsikkerhed.

Patientombuddets hovedoppgave var å behandle klager over den faglige behandling i det danske helsevesenet.

Organisasjon[rediger | rediger kilde]

Pasientklagesenter[rediger | rediger kilde]

Pasientklagesenteret mottar klager over den helsefaglige virksomheten i det danske helsevesenet og klager vedrørende pasientrettigheter. Under pasientklagesenteret hører også klager over avgjørelser fra de lokale psykiatriske pasientklagenevnder vedrørende tvangsbehandling.

Erstatningssakssenter[rediger | rediger kilde]

Erstatningssakssenteret tar seg av klager over avgjørelser fra Patientforsikringen om erstatning for pasientskader og legemiddelskader.

Under erstatningssakssenteret hører:

Læringsenhet[rediger | rediger kilde]

Læringsenheten under Patientombuddet ivaretar den sentrale administrasjon av rapporteringssystemet for utilsiktede hendelser i helsevesenet. Denne læringsenheten mottar på nasjonalt nivå de rapporterte hendelser og gjennomgår og formidler kunnskap herfra tilbake til helsevesenet.

Internasjonal sykesikring[rediger | rediger kilde]

International Sygesikring veileder om rettigheter til helsehjelp etter dansk lovgivning, EU-regler og andre internasjonale avtaler om sykesikring under midlertidige opphold eller bopel i EØS-land og Schweiz.

Referanser[rediger | rediger kilde]