Hopp til innhold

Ordenen for håndverksfortjenester

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Ordenen for håndverksfortjenester (fransk: Ordre du mérite artisanal) er en fransk orden innstiftet 11. juni 1948 og avviklet ved etableringen av Den nasjonale fortjenstorden i 1963. Den ble tildelt for fortjenstfull innsats innen håndverk. Ordenen var en av flere ministerielle ordener innenfor saksfeltene dekket av departementene i Frankrikes sentralforvaltning. Den ble administrert av departementet for håndverk.

Inndeling

[rediger | rediger kilde]

Ordenen for håndverksfortjenester var inndelt i tre grader:

Insignier

[rediger | rediger kilde]

Ordenstegnet for Ordenen for håndverksfortjenester består av en femtagget stjerne, men strålegrupper i vinklene. Stjernen er i gull for de to øverste gradene, men i sølv for den laveste. Midtmedaljongen bærer et kvinnehode, republikkens personifikasjon, en face. Medaljongen er omgitt av en blåemaljert bord med innskriften «REPUBLIQUE FRANÇAISE» og «• 1948 •» Ordenstegnet er opphengt i båndet i et ledd utformet som en laurbærkrans. På revers har midtmedaljongen omskriften «MÉRITE ARTISANAL, LABEUR, QUALITÉ» (håndverksfortjeneste, arbeid, kvalitet).

Ordenstegnet for de forskjellige grader er identisk i utforming, men av ulik størrelse og opphengt i bånd av forskjellig type. For riddere bæres ordenstegnet i brystbånd, for offiserer i brystbånd med rosett. Kommandører har ordenstegnet i bånd om halsen.

Ordensbåndet er blått med fire sølvstriper i midten.


Tildeling

[rediger | rediger kilde]

Ordenen for håndverksfortjenester ble tildelt mottagere som utmerket seg ved innsats for å opprettholde, utvikle og utbre håndverksfagene, fremme kvalitet i håndverkernes arbeid, og ved fremragende ferdigheter og kvaliteter i utøvelsen av sitt fag. Også innsats for håndverksfagenes organisasjoner kunne belønnes med denne ordenen. Det var satt begrensninger på det årlige antall tildelinger av ordenen.

En minstealder på 40 år og minimum tjue års innsats som håndverker var vilkår for utnevnelse. Utnevnelse skjedde i hovedregelen til ordenens laveste grad, med påfølgende åtte års tjeneste før det kom på tale med forfremmelse til offiser og deretter ytterligere fem års tjeneste før eventuell forfremmelse til kommandør. Ved eksepsjonell innsats kunne reglene fravikes.

Utledninger kunne også tildeles Ordenen for håndverksfortjenester, da direkte til den grad som ble ansett passende.

  • Décorations officielles françaises, Paris: Administration des monnaies et médailles, 1956, s. 117–118 og 201
  • Hieronymussen, Poul Ohm og Jørgen Lundø: Europæiske ordner i farver, København: Politikens forlag, 1966, s. 139
Autoritetsdata