Opplandsarkivet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Opplandsarkivet (etablert i 1981) er et nettverk av arkivinstitusjoner for privatarkiver i Oppland fylke. Opplandsarkivet har som oppgave å samle inn, bevare og formidle privatarkiver, dvs arkiver etter bedrifter, institusjoner, organisasjoner, privatpersoner og innsamling og dokumentasjon av tradisjonsmusikk. Nettverket består av 13 ulike arkivavdelinger lokalisert ved Maihaugen og de fire regionmuseene Mjøsmuseet, Randsfjordsmusene, Valdresmusea og Gudbrandsdalsmusea. Av disse er fire folkemusikkarkiver. Hver arkivavdeling er faglig og administrativt underlagt de museene det er samlokalisert med. Opplandsarkivet følger arkivloven og Riksarkivarens retningslinjer for privatarkiver. Opplandsarkivets sekretariat er ansvarlig for samordning av nettverket og kan gi faglig veiledning til arbeidet ved avdelingene. Sekretariatsleder er ansatt ved Mjøsmuseet, men retter seg etter Opplandsarkivets Fagråd i arkivfaglige spørsmål. Sekretariatet mottar tilskudd fra Oppland fylkeskommune. Enkelte avdelinger mottar tilskudd til drift fra kommunene i sin region.


Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]