Oppdragelsesteori

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Oppdragelsesteori er et fagområde innenfor pedagogikken som har nær sammenheng med didaktikk. I vid forstand omfatter oppdragelsteori en teoretisk drøfting av oppdragelsens hva, hvordan og hvorfor. Det dreier seg om hva man forstår som oppdragelsens oppgave og mål, hva innholdet i oppdragelsen skal være, de verdier og normer som legges til grunn for oppdragelsen, hvordan man kan oppdra, dvs. hvilke virkemidler som kan brukes, oppdragelsesmiljøet, oppdragerens holdninger osv. og begrunnelsen for oppdragelsesvalgene. En teoretisk drøfting av oppdragelsen aktualiserer viktige grunnlagsproblemer i pedagogikken, ikke minst menneskesynet. I snevrere forstand kan oppdragelsesteori bety mer praktisk orienterte anvisninger på den gode oppdragelse – mer eller mindre i form av konkrete råd og veiledning om hvordan skal takle konkrete oppdragelssituasjoner og -problemer.