Online (linjeforening)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Logoen til linjeforeningen Online, fra og med 24. desember 2019[1]

Online er en linjeforening for Informatikk-studentene ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Informatikk-studentene hører til Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI). Linjeforeningen drives av frivillige, og har som formål å være en sosial og faglig ressurs for studentene, samt et bindeledd mellom studentene, universitetets institusjoner og næringslivet.

Organisatorisk består Online av åtte komiteer, og et hovedstyre bestående av lederne fra syv av disse komiteene samt en leder og nestleder valgt på linjeforeningens generalforsamlig. Denne avholdes årlig, og alle medlemmer av foreningen, i store trekk studenter ved informatikkstudiene, har stemmerett. Sammensetningen i komiteene avgjøres av hovedstyret.

Linjeforeningen har kontor på NTNU Gløshaugen. Dette holdes åpent på hverdager, og fungerer som møteplass for komiteene og sosialt samlingssted for informatikkstudentene.

Komiteene[rediger | rediger kilde]

 • Arrkom står for sosiale og faglige arrangementer for studentene. Arrkom er ansvarlige for organisering av den årlige fadderordningen for nyopptakne studenter ved informatikkstudiene.
 • Bankom er ansvarlige for linjeforeningens økonomi og styring av denne.
 • Bedkom har som formål å være et kontaktledd mellom linjeforeningen og næringslivet. Komiteen arbeider blant annet med å arrangere bedriftspresentasjoner for studentene, og markedsføre informatikkstudiet ovenfor bedrifter engasjert i IT-sektoren.
 • Dotkom er ansvarlige for daglig drift av linjeforeningens hjemmeside og elektroniske utstyr.
 • Fagkom er ansvarlige for å arrangere kurs og andre fagrelaterte aktiviteter.
 • Prokom er ansvarlige for å produsere profileringsmateriale og linjeforeningens tidsskrift Offline.
 • Trikom er ansvarlige for å spre glede og trivsel blant foreningens medlemmer.
 • Seniorkom sin hovedoppgave er å bistå med kunnskap, erfaring og assistanse i linjeforeningens daglige drift.

Offline[rediger | rediger kilde]

Høsten 2010 opprettet hovedstyret en gruppe, proGruppa, for å ta seg av produksjon av profileringmateriell og linjeforeningsavisen Offline. Første utgave ble utgitt 8. april 2011 med portrettintervju av Arvid Holme, utforsking av katakombene ved NTNU og Onlines Åre-tur 2011. Gruppa ble ved generalforsamlingen 2011 innført som egen komité, arbeider videre med mål om to utgivelser av Offline per semester.

Daglig drift og styreform[rediger | rediger kilde]

I tillegg til komiteene, har Online et hovedstyre som består av leder, nestleder, økonomiansvarlig og styremedlem for de respektive komiteene (med unntak av seniorkomiteen og nodekomiteer). Hovedstyret sitter i et år av gangen, og velges på generalforsamlingen som holdes én gang i året.

Ledere[trenger referanse]
 • 2021/2022: Sindre Langaard
 • 2020/2021: Mathias Fossum
 • 2019/2020: August Solvang
 • 2018/2019: Aslak Hollund
 • 2017/2018: Didrik Pemmer Aalen
 • 2016/2017: Thor Håkon Bredesen
 • 2015/2016: Pia Lindkjølen
 • 2014/2015: Linn C. Vikre
 • 2013/2014: Sverre Johann Bjørke
 • 2012/2013: Hanne Gunby
 • 2011/2012: Michael Johansen
 • 2010/2011: Michael Johansen
 • 2009/2010: Alexander Bjerkan
 • 2008/2009: Elling Overaa
 • 2007/2008: Mats Ringstad
 • 2006/2007: Lars Tobias Børsting
 • 2005/2006: Lars Tobias Børsting
 • 2004/2005: Jørgen Hovelsen

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]