Hopp til innhold

Offentlig politikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Offentlig politikk er den politikk som føres av den utøvende makt i et samfunn. I rikspolitikken er det et lands regjering som utøver offentlig politikk, i lokalpolitikken de ulike kommunestyrene og fylkestingene. I statsvitenskapen studerer man formålet med den offentlige politikken og virkningene av den. En studerer også prosessen frem mot offentlige vedtak. Studiet av offentlig politikk ses gjerne i sammenheng med studiet av offentlig administrasjon.

Det er den offentlige politikken som bestemmer om det for eksempel skal bygges et sykehus eller om det skal bygges en ny skole. Det er den offentlige politikken som bestemmer om et land skal gå i krig eller om det skal forbli passivt.

For å få den offentlige politikken til å fungere effektivt er den oppdelt i en rekke nivåer som ivaretar forskjellige interesser og områder.

  • Det første nivået tar seg av lokale beslutninger.
  • Det andre nivået tar seg av regionale beslutninger.
  • Det tredje nivået tar seg av felles beslutninger som gjelder alle i landet.

Det er også det siste nivået som tar seg av utenrikspolitikken.

For å få den offentlige politikken til å fungere effektivt er det opprettet forskjellige politiske partier som representerer forskjellige sett verdier og holdninger på hvert nivå. I noen land er der mange forskjellige politiske partier, i andre land er det få partier. I de land som kun har ét parti taler man om diktatur-stater, i de land det er flere partier taler man om demokratier.