Hopp til innhold

Obligasjoners kredittvurdering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Obligasjoners kredittvurdering er et mål for bedømme kredittverdigheten på et selskaps obligasjoner. Kredittverdigheten er en finansiell indikator for potensielle investorer i slike gjeldsverdipapirer. Kodene som brukes beregnes av kredittvurderingsbyråer som f.eks. Standard & Poor's, og har benevnelser som AAA, B, CC og lignende.

Koder[rediger | rediger kilde]

Kredittverdighetskodene strekker seg fra A til D:

  1. A: sikker investering
  2. B: spekulativ investering
  3. C: høyrisikoinvestering
  4. D: total fiasko mest sannsynlig

Kredittvurderingsbyråene bruker forskjellige bokstav- og tallkombinasjoner. En obligasjon som er vurdert til AAA (Trippel A) regnes som meget sikker, med særdeles lav kredittrisiko. Det vanligste aberet med disse er at de gir lavere avkastning enn mer risikable obligasjoner.

Obligasjoner med koden D innebærer størst risiko, men de gir også høyest avkastning dersom debitoren klarer å holde seg betalingsdyktig. Dette er kun kredittvurderingsbyråenes vurdering, og profesjonelle investorer kan utnytte eventuelle feilvurderinger fra byråenes side til å sikre seg høy avkastning på disse obligasjonene.

Moody's Standard & Poor's Kredittverdighet
Aaa AAA Trippel A = kredittrisikoen er tilnærmet null
Aa1 AA+ Trygg investering, lav risiko for fiasko
Aa2 AA "
Aa3 AA- "
A1 A+ Trygg investering, med mindre det forekommer uforutsette hendelser i økonomien eller bransjen
A2 A "
A3 A- "
Baa1 BBB+ Middels trygg investering. Ofte ved forringelse i økonomien, det vil her kunne oppstå problemer
Baa2 BBB "
Baa3 BBB- "
Ba1 BB+ Spekulativ investering. Ofte ved forverret situasjon, gjerne problemer med å forutse fremtidig situasjon
Ba2 BB "
Ba3 BB- "
B1 B+ Spekulativ investering. Forverret situasjon er ventet.
B2 B "
B3 B- "
Caa CCC Høy sannsynlighet for konkurs eller annen driftsstans.
Ca CC "
C C "
D Konkurs eller varig betalingsudyktighet mest sannsynlig