Hopp til innhold

Kredittvurderingsbyrå

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Et kredittvurderingsbyrå eller kredittratingbyrå er et selskap som gir en kredittvurdering av en person, et selskap eller til og med et land (makro-rating).

Når det gjelder kredittrating, blir det foretatt en kredittvurdering av utstederne av forskjellige typer obligasjoner. Normalt er disse utstederne selskaper, byer, ideelle organisasjoner eller nasjonale myndigheter som utsteder gjeldsverdipapirer som omsettes i et annenhåndsmarked. En kredittvurdering anslår kredittverdigheten, som er utstederens evne til å betale tilbake et lån, og denne vurderingen påvirker rentesatsen som brukes. Rentesatsene varierer mellom obligasjoner og baseres på risikobasert prising, en slags prisdiskriminering basert på forskjellige forventede kostnader ved de forskjellige kjøperne, som gjenspeiles i kredittvurderingen.

Det er en klar distinksjon mellom kredittratingbyråer (Credit Rating Agencies: CRA) og kredittvurderingsbyråer. Utstedere av verdipapirer vil typisk kjøpe en rating av et ratingbyrå som Moody's for å kunne verdisette verdipapirene riktig. Mens en bank eksempelvis vil kjøpe kredittvurderingløsninger av et selskap som Experian, for å kunne ta en beslutning om en person/foretak får innvilget lån (og på hvilke premisser), basert på ønsket risiko.

De mest kjente ratingselskapene er Moody's, Standard & Poor's og Fitch Ratings. I USA snakker man om «de tre store» kredittvurderingsbyråene, som er Experian, Equifax og TransUnion.[1]

De mest kjente kredittvurderingsbyråene i Norge er Experian,[trenger referanse] (tidligere CreditInform) og AAA Soliditet (tidligere Dun & Bradstreet) som i 2011 kjøpte opp kredittvurderingstjenesten av Lindorff.

Referanser[rediger | rediger kilde]