OXLO - Oslo Extra Large

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
OXLO-logo
Oslo kommune

OXLO står for Oslo Extra Large - en by for alle og symboliserer Oslo kommunes mangfolds- og integreringsarbeid.[1]

OXLO er forankret i verdidokumentet - Oslo, en by for alle. Verdidokumentet er todelt hvor den første delen er et verdidokument for Oslo som by, mens den andre delen er for Oslo kommunes virksomheter og ansatte. Verdidokumentet sier blant annet at mangfold er en styrke og berikelse for byen, at alle byens innbyggere har lik verdi, og de samme grunnleggende rettigheter, plikter og ansvar uavhengig av bakgrunn. OXLOs budskap om toleranse og innsats mot diskriminering og rasisme skal innarbeides i kommunens planer, opplæringsprogram og organisasjonskultur. Mangfoldet i byens befolkning skal gjenspeiles i tjenestetilbudet. Målet er bedre brukertilpasning av de kommunale tjenestene. Arbeid mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering er også innarbeidet i OXLO på linje med det øvrige anti-diskrimineringsarbeidet i Oslo kommune. Frivillige organisasjoner i Oslo bidrar til å synliggjøre OXLO blant sivilsamfunnet gjennom tiltak og prosjekter som er igangsatt ved hjelp av midler mottatt fra Oslo kommune.

Historie[rediger | rediger kilde]

OXLO ble igangsatt av Oslos ordfører i august 2001 som en del av "Hovedstadens tiltaksplan mot nazisme, rasisme og intoleranse", i kjølvannet av det rasistisk motiverte drapet på Benjamin Hermansen.[2] [3]

OXLOs hovedmålgruppe de første to årene var barn og unge. Skoler sammen med ungdoms- og fritidsklubber var de viktigste kanalene for å nå målgruppene. Det ble blant annet sendt ut et aktivitetshefte med tilbud om OXLO-aktiviteter til alle skoler. Turnerende interaktivt teater mot rasisme og diskriminering (for grunnskolen), teaterforestilling om rasisme, nazisme og grensesetting (for ungdomsskolen og den videregående skole), tilbud om å bli OXLO-ambassadør[4] , konkurranse om å illustrere OXLO best og OXLO-stafett var blant aktivitetstilbudene.[5] Oppslutningen var stor, blant annet deltok over 2 000 barn i konkurransen om å illustrere OXLO best. Bidragene ble til en flott utstilling i Rådhusgalleriet som ordføreren åpnet. Vinnerbidragene ble trykket opp på plakater som ble hengt opp på alle T-baner i desember og de to første ukene i januar 2003.

Fra 2003 ble det lagt større vekt på å innarbeide OXLOs verdier og budskap i de kommunale virksomheter, i tillegg til at arbeidet rettet mot barn og unge fortsatte. I 2004 ble Byrådssak 1062/04 vedtatt, om videreføring av OXLO-arbeidet i bydeler og virksomheter. I 2006 ble arbeidet mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering innlemmet i OXLO gjennom, Handlingsplan mot diskriminering av homofile, lesbiske og bifile - for mangfold og likeverd.

OXLO i dag[rediger | rediger kilde]

I mai 2013 vedtok Oslo bystyre at det blant annet skal jobbes for at OXLO gjøres bedre kjent for byens befolkning, at prinsippene i det europeiske charteret for integrerende byer (EUROCITIES) skal legges til grunn for integrerings- og mangfoldsarbeidet i Oslo og at sentrale tiltak i handlingsplanen mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile videreføres som en permanent del av OXLO-arbeidet. Se "Mangfoldets muligheter - om OXLO, Oslo Extra Large" (Byrådens sak 152/12) (PDF).

OXLO uka arrangeres hvert år i uke 38 for å sette ekstra fokus på OXLO-arbeidet. Alle kommunale virksomheter, organisasjoner og andre oppfordres den uka til å sette i gang aktiviteter og tiltak som synliggjør at mangfold er en berikelse og at diskriminering og rasisme ikke tolereres.[6]

OXLO-prisen er en årlig pris på kr 50 000 som tildeles en organisasjon, enkeltperson eller et kommunalt tjenestested som har gjort en særskilt innsats for å gjøre Oslo til en romslig og inkluderende by.[7] I juryen sitter representanter fra Byrådsavdeling for kultur og næring, Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo, Rådet for funksjonshemmede i Oslo kommune, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner og Enhet for mangfold og integrering. Prisen overrekkes av Oslos ordfører på FNs toleransedag 16. november.

"Born & raised in Oslo" er en tilskuddsordning hvor det gis støtte til skoler, bibliotek, fritidsklubber og idrettslag som arbeider for positive flerkulturelle skole- og ungdomsmiljø. Hensikten er å styrke fellesskap på tvers av etniske, kulturelle eller religiøse skiller, og motvirke rasisme og diskriminering.[8]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ OXLO.no.
  2. ^ Stafett mot rasisme i Oslo, NRK Østlandssendingen (2001).
  3. ^ Oslo - en romslig by, Dagbladet (2001).
  4. ^ Robert Stoltenberg blir OXLO-ambassadør, NRK Østlandssendingen (2002).
  5. ^ Ellingsrud-ungdom bekjemper rasisme, Groruddalen.no (2009).
  6. ^ OXLO-uka, Utrop (2012).
  7. ^ OXLO-Prisen går til Dilek Ayhan, Hegnar Online Kvinner (2012).
  8. ^ ’Born and raised in Oslo’ - tilskudd til flerkulturelle skoler[død lenke], Politikkavisen.no

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]