Nordmark (Tyskland)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Nordmark mellom 965 og 983
Nordmark mellom 972 og 1032

Nordmark er et historisk markgrevskap fra middelalderen som ble opprettet da det store Marca Geronis ble delt i 965 og besto av landområdet til det slaviske folket venderne. Nordmark eksisterte fram til 1157 da det gikk inn i Markgrevskapet Brandenburg som da ble opprettet av Albrekt Bjørnen.

Nordmark lå mellom Elben og Oder og omfattet store deler av det senere Markgrevskapet Brandenburg og dagens Brandenburg. I nord grenset det til Billungermarken, i øst fram til 983 til kongedømmet Polen, i sør til det sorbiske området og i vest til Stamhertugdømmet Sachsen.


Brandenburgs og Preussens historie
Nordmark
965–1157
Gammelprøysserne
Frem til 12. århundre
Markgrevskapet Brandenburg
1157–1618 (1806)
Ordensstat
1224–1525
Hertugdømmet Preussen
1525–1618
Det kongelige Preussen
1466–1772
Brandenburg-Preussen
1618–1701
Kongeriket Preussen
1701–1918
Fristaten Preussen
1918–1947
Brandenburg
1947–1952 / 1990–idag
Polen
1918
1945–idag
Kaliningrad oblast
1945–idag
Autoritetsdata