Hopp til innhold

Nomen conservandum

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Nomen conservandum (latin, «bevart navn», forkortes: nom cons) er et begrep som benyttes innen biologisk taksonomi for et vitenskapelig navn som er bevart foran et alternativt navn som skulle hatt forrang etter regelverkene. Hensikten med dette er å bidra til stabilitet i navnebruk av vitenskapelige navn slik at innarbeida navn ikke skal måtte byttes ut på grunn av formaliteter e.l.

Regelverk - kodene

[rediger | rediger kilde]

Reglene for hvordan et navn kan bevares og prosedyrene for å vedta slike beskrives i de respektive kodene for planter (i vid forstand); ICN («International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants») og for dyr (i vid forstand); ICZN («International Code of Zoological Nomenclature»).

Prosedyrer

[rediger | rediger kilde]

Prosedyrene for hvordan eventuelle vedtak skal gjøres er ulik innen botanikk og zoologi. Innen botanisk område skjer de formelle vedtakene på den internasjonale kongressen («International Botanical Congress») som avholdes ca. hvert sjette år etter saksforberedelse av IAPT («International Association for Plant Taxonomy»).[1] Innen zoologisk område er det det tilsvarende sekretariatet, ICZN («International Commission on Zoological Nomenclature») som tar de endelige beslutningene etter forutgående saksbehandling.[2]

Hensikt og konsekvenser

[rediger | rediger kilde]

Bevaring av navn gjøres for å forhindre at et godt innarbeidet navn må forkastes til fordel for et annet lovlig og eldre navn. Selv om vitenskapelige navn endres av og til på grunn av endret oppfatning av hvordan taksa skal oppfattes, er det sjelden ønskelig at å bytte ut et innarbeida navn på bakgrunn av rent formelle årsaker (annet navn er eldre, aktuelle navnet ble ikke korrekt publisert osv.). Ofte vil navnet som formelt sett er det rette bli gitt status som «forkastet navn» (nomen rejiciendum) og skal derfor ikke brukes mer.

Eksempler

[rediger | rediger kilde]
  • Hvete, Triticum aestivum er bevart mot T. hybernum. I dette tilfellet ble begge navn publisert av Linné i 1753, men for det som viste seg å være varianter av samme art.[3]
  • Rødrev, Vulpes vulpes mot Alopex vulpes. Linné ga arten navnet Canis vulpes, men navnet Vulpes vulpes ble foreslått Etienne Geoffroy Saint-Hilaire for over 200 år siden og dette navnet har vært det vanlige siden. Imidlertid har det vært tvil navnet ble korrekt publisert.[2]
  • En rekke plantefamilier har fått sine eldre navn bevart mot de nyere som følger mønsteret med at planters familienavn skal ende på '-aceae' og bygge på familiens typeslekt:

Referanser

[rediger | rediger kilde]
  1. ^ «International Association for Plant Taxonomy». Arkivert fra originalen 27. juli 2016. Besøkt 2. august 2016. 
  2. ^ a b «International Commission on Zoological Nomenclature». Besøkt 2. august 2016. 
  3. ^ «Triticum aestevium (bread wheat)». Besøkt 2. august 2016.