Hopp til innhold

Neonatologi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Klinisk undersøkelse av en nyfødt

Neonatologi (av gresk νέος, «ny», og latin natus, «født»), på norsk også kalt nyfødtmedisin, er læren om nyfødte menneskebarns patologi og fysiologi, og en gren av den medisinske spesialiteten pediatri (barnesykdommer) som beskjeftiger seg med syke eller for tidlig fødte (premature) nyfødte barn. Det er en tverrfaglig og sykeshusbasert disiplin som overlapper med mange andre disipliner, og praktiseres overveiende i egne høyt spesialiserte barneintensivavdelinger. De fleste pasienter er nyfødte som krever spesiell behandling enten fordi de er for tidlig født, har lav fødselsvekt eller defekter. De siste årtiene er det gjort store medisinske fremskritt innen neonatologi i form av legemidler og behandlingsmetoder.

En neonatolog eller nyfødtlege er en barnelege som er spesialisert innen nyfødtmedisin, dvs. høyrisikofødsler, premature fødsler og alvorlig sykdom hos nyfødte. I noen land er neonatogi en formell underspesialitet under pediatri, men ikke i Norge. Fagmiljøer i faget i Norge finnes hovedsakelig ved de store universitetssykehusene, fortrinnsvis ved Rikshospitalet og Ullevål. Pasienter kan komme til neonatologiavdelinger dersom det er særlige indikasjoner på at det kan oppstå problemer, eller dersom dette viser seg etter fødselen.