Namsfullmektig

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

En namsfullmektig er en ansatt i politi- og lensmannsetaten som er tillagt namsmyndighet. Namsfullmektigen jobber med tvangsfullbyrdelse og har ansvaret for å gjennomføre den sivile rettspleien på grunnplanen.

Det er ingen formelle kompetansekrav til namsfullmektiger, men det er normalt at vedkommende er enten jurist eller politi-utdannet. Namsfullmektigen er underlagt den som er lokal namsmann enten en namsfogd, politistasjonssjef eller lensmann.

Vanlige arbeidsoppgaver for namsfullmektigene er avholde utleggsforetninger (sikre pengekrav) gjennomføre fravikelser (utkastelser fra fast eiendom) innhente kjøretøy for tilbakelevering eller tvangssalg og andre former for gjennomføring av tvang i forbindelse med sivile krav. det er også vanlig at namsfullmektigene jobber som stevnevitne og at de oppsøker personer med konkursvarsler og andre forkynnelser.

Namsfullmektigene er sammen med namsmannen de eneste som i utgangspunktet har lov til å bruke tvang og makt for å sikre eller gjennomføre sivile krav.