Nabateisk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Nabateisk vigselsinnskrift (1. århuldre e.Kr., i Louvre.

Nabateisk er et utdødd semittisk språk som også var skriftspråket i det nabateiske rike.

Herkomst[rediger | rediger kilde]

Med Perserrikets undergang gikk det også tilbake med arameisk som handelsspråk i det nære Orienten. Samtidig fikk gresk stadig større utbredelse. Den tidligere enhetlige skridtkultur ble brutt opp i lokale skoler, og de gamle dialekter fikk en ny betydning nå også som egne skriftspråk.

Den nabateiske dialekt var en av disse lokale utviklinger. Ettersom befolkningen i nabateerriktet for det meste må ha talt en nordarabisk dialekt, formodes nabateisk å ha vært først og fremst et skriftspråk.

Språklig tilhørighet[rediger | rediger kilde]

Som utløper av riksarameisk står nabateisk de vestarameiske dialekter nærmest. Språket oppviser riktignok også tydelig innflytelser fra arabisk, noe som fremgåt blantr annet av hyppig forbytting av «l» og «n» i arabiske egennavn og i tallrike arabiske innlånte ord. Fra 300-tallet blir den arabiske innflytelse til slutt så sterk at det nabateiske må sies å gi tapt ved at det glir over i arabisk.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Solomon A. Birnbaum: «The Negeb Script.» I: Vetus Testamentum. 6, 1956, ISSN 0042-4935, s. 337–371.
  • Jean Cantineau: Le Nabatéen. 2 bind. Leroux, Paris 1930–1932 (Réimpression. Zeller, Osnabrück 1978, ISBN 3-535-01561-8)
  • Julius Euting] Nabatäische Inschriften aus Arabien. Reimer, Berlin 1885.
  • Ursula Hackl, Hanna Jenni, Christoph Schneider: Quellen zur Geschichte der Nabatäer. Textsammlung mit Übersetzung und Kommentar. Universitäts-Verlag u. a., Fribourg u. a. 2003, ISBN 3-7278-1410-1 (Novum testamentum et orbis antiquus. Studien zur Umwelt des Neuen Testaments 51).
  • Avraham Negev: Personal Names in the Nabatean Realm. Institute of Archaeology, the Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 1991 (Qedem 32, ISSN 0333-5844).
  • M. O'Connor: «The Arabic Loanwords in Nabatean Aramaic.» i: Journal of Near Eastern Studies. 45, 3, 1986, ISSN 0022-2968, s. 213–229.

Referanser[rediger | rediger kilde]