NUTS

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

NUTS (engelsk Nomenclature of Territorial Units for Statistics, opprinnelig fra fransk nomenclature des unités territoriales statistiques) er en standardkode for administrative understatlige enheter, til bruk i Eurostat-statistikk siden 1980. Standarden ble utviklet at Den europeiske union, og dekker derfor kun medlemslandene i detalj. Eurostat har også utviklet et hierarki for samtlige søkerland siden 1980, men denne delen av standarden er ikke endelig fastlagt. Kodene tilsvarer ikke nødvendigvis de reelle administrative enhetene i landene. Dette skyldes blant annet at man ved grenseendringer ofte beholder de gamle enhetene i statistisk sammenheng, for å kunne sammenligne målinger over tid.

Oppbygning[rediger | rediger kilde]

  • NUTS 0: To bokstaver som identifiserer landet. Denne delen av koden tilsvarer ISO 3166-1, bortsett fra at Storbritannia bruker UK i stedet for GB.
  • NUTS 1: Ett siffer eller én bokstav som identifiserer understatlig enhet. Nummereringen starter med 1, og etter 9 fortsetter den med bokstaver. Den dekker samme enheter som ISO 3166-2, men nå med helt andre koder.
  • NUTS 2 / NUTS 3: Et nivå under dette angis med tall. Der det er for mange enheter til å bruke ett tall, lages det kunstige sammenslutninger av enheter. NUTS 2 vil derfor ofte ikke referere til noen eksisterende administrativ enhet.

Eksempel[rediger | rediger kilde]

For eksempel er koden for grevskapet Kent i England oppbygget slik:

Utenfor EU[rediger | rediger kilde]

Den tilsvarende standarden i Amerikas forente stater heter FIPS.

Uregelmessigheter[rediger | rediger kilde]

Det er noen uregelmessigheter i koden:

Norsk anvendelse[rediger | rediger kilde]

I norsk statistikk svarer fylkene til NUTS 3-nivået. Statistisk sentralbyrå har også produsert statistikk på NUTS 2-nivå, med en inndeling av Norge i syv regioner.[1] SSB har også foreslått en inndeling på NUTS 4-nivå, med Norge inndelt i 90 økonomiske regioner.[2] Eurostat opererer ikke med NUTS 4, men har i stedet to lokale inndelinger, LAU1 og LAU2 (fra engelsk Local Administrative Unit). Norske kommuner ville tilsvare NUTS 5-nivå, eller LAU2.[3]

Referanser[rediger | rediger kilde]