Hopp til innhold

NS 3600

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig er en norsk standard som definerer minimumskravet av hva en rapport skal omfatte for at kjøper og selger skal ha et bedre beslutningsgrunnlag i forbindelse med omsetning av bolig.

Utarbeidelsen av NS 3600 har skjedd som et arbeid satt i gang av Standard Norge.

Standarden NS 3600 er et resultat av et standardiseringsprosjekt som startet i 2005. Det ble i 2005 levert et lovforslag til regjeringen om ny takstlov, utvalget ble kalt Boligtakstutvalget, mandatet var å foreslå en ny lov hvor grunnlaget var å regulere takstbransjen i Norge. Utvalget kom fram til forslag om takstlov, men denne loven ble ikke ratifisert av daværende regjering. Arbeidet forsatte med nytt mandat, NOU 2009: 6 Tilstandsrapport ved salg av boliger. Arbeidet med NOU 2009: 6 resulterte med tilhørende forslag til endring i Avhendingslova, forslag til autorisasjon «Utkast til forskrift om autorisasjon av bygningssakkyndige» og forslag til godkjenning av tilstandsrapport til bruk ved boligsalg.

Gjennom en workshop hos Forbrukerrådet ble det besluttet å følgde dette opp i 2008. Etter at arbeidet med NOU 2009: 6 var ferdig, ble arbeidet igangsatt sammen med Standard Norge for utferdigelse av en Norsk Standard med boligsalget i fokus.

Initiativtakere til å utarbeide NS 3600 var:

  • Forbrukerrådet
  • Eierskifte
  • Rådgivere

Måten å definere tilstandsgrader stammer fra standarden NS 3424: «Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring». De fem tilstandsgradene er:

  • TG0 - Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer
  • TG1 - Tilstandsgrad 1: Svake symptomer
  • TG2 - Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer
  • TG3 - Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)
  • TGIU - Tilstandsgrad ikke undersøkt

Kompetanse

[rediger | rediger kilde]

I henhold til NS 3600 skal tilstandsanalysen utføres av en eller flere bygningskydnige med godkjent eller dokumentert bygningsfaglig kompetanse. Dokumentert kompetanse omfatter utdanning og relevant praksis, herunder erfaring med gjennomføring av tilstandsanalyser. Den som gjennomfører tilstandsanalyser, skal ha nødvendig kompetanse for sjekkpunktene som omfattes av standarden.

Det finnes foreløpig ingen offentlige sertifiseringsordninger knyttet til NS 3600. 

Lignende rapporter og krav til tilstandsrapportering i andre nordiske land.

[rediger | rediger kilde]

Danmark bruker et annet system enn Norge. Her ligger reguleringen av tilstandsvurderingen av boliger hos det offentlige. Det er Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter som gir godkjenning til «bygningssagkyndige».

Bygningsakskyndige skal ha relevant kompetanse for å få godkjenning.

Kompetansekrav

For å bli beskikket som bygningssakkyndig er det et krav å ha:

  • en byggteknisk grunnutdannelse med eksamen fra Danmarks Tekniske Universitet, ingeniørhøyskole, en statlig arkitektskole, bygningskonstruktørutdannelse eller tilsvarende dansk eller utenlandsk utdannelse og
  • minst fem års dokumentert erhvervsmessig erfaring innenfor de siste ti år gjennom bygningsundersøkelser eller tilsyn med byggevirksomhet.

Yrkeserfaringen regnes etter endt kompetansegivende utdannelse.

De bygningsakskyndige utarbeider en tilstandsrapport som følger en på forhånd definert rapport, denne rapporten er utviklet av ministeriet for by, bolig og landdistrikter. De fleste hustyper er inndelt i egne kategorier, hvor de forskjellige typene har forskjellige svakheter. Tilsammen er det definert 31 hustyper.

Det finnes maksimalpriser for de forskjellige størrelsene som skal leveres av tilstandsrapporter.

Referanser

[rediger | rediger kilde]


Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]
Autoritetsdata