Forbrukerrådet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Forbrukerrådet
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeNorge
Etablert1953[1]
Org.nummer871 033 382
DirektørRandi Flesland[2]
HovedkontorFred. Olsens gt. 1
Lokale ledd10 regionkontorer
EierBLD
Ansatte141 (2016)[3]
Nettsideforbrukerradet.no
Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet

Forbrukerrådet er et norsk statlig forvaltningsorgan som både veileder forbrukere og megler i tvister mellom forbrukere og næringsdrivende, og driver interessepolitisk arbeid.[4]

Forbrukerrådet er organisert tilsvarende som et direktorat, det vil si statlig finansiert, men faglig fristilt politisk fra overordnet departement (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet) med særskilte fullmakter, eget styre og egne vedtekter fastsatt av regjeringen.[trenger referanse] Direktør i Forbrukerrådet er Randi Flesland, og styreleder er Anne Kathrine Slungård. I Forbrukerrådet jobber det i overkant av 120 personer. Organisasjonen har som mål å gi forbrukere makt og mulighet til å ta gode valg. Forbrukerrådet har vedtatt tre satsingsområder: forbrukerservice, forbrukerpolitikk og markedsportaler.[2]

Forbrukerrådet må ikke forveksles med Forbrukertilsynet, som hovedsakelig fører tilsyn med markedsføring av varer og tjenester med utgangspunkt i markedsføringsloven.

Forbrukerservice[rediger | rediger kilde]

Forbrukerservice er hjelp forbrukerne får gjennom Forbrukerrådets gratis, juridisk rådgivningstjeneste. Rundt fem prosent av norske husholdninger benytter seg av muligheten til å ta kontakt hvert år. I 2013 besvarte Forbrukerrådet 85 929 henvendelser og meklet i 5593 klagesaker som gjelder angrerettloven, kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven. 77 prosent av sakene ble løst på denne måten - tilsvarende en verdi på 185 millioner kroner. Hvis partene ikke blir enige under mekling, kan Forbrukerrådet be om å få saken behandlet i Forbrukertvistutvalget (FTU) hvor saken får en bindende avgjørelse med samme virkning som en dom i domstolene. For å løse andre forbrukersaker som ikke omfattes av de nevnte lovene, er det opprettet 18 klagenemnder hvor Forbrukerrådet representerer forbrukeren i møte med representanter fra bransjen klagen hører inn under og en nøytral leder. Forbrukerrådets servicearbeid foregår på ti regionkontorer lokalisert i Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Skien, Sarpsborg, Gjøvik og Oslo.

Tjenester[rediger | rediger kilde]

Hvakostertannlegen[rediger | rediger kilde]

Hvakostertannlegen.no er en tjeneste fra Forbrukerrådet. Nettstedet ble lansert 14. mai 2013, på oppdrag fra helsemyndighetene. Bakgrunnen for oppdraget var at fri prissetting for privatpraktiserende tannleger ikke ga noen oversikt over ulike tannlegers prissetting på ulike behandlinger. Det var derfor vanskelig og arbeidskrevende for forbrukeren å orientere seg om prissetting for tannhelsetjenester på egen hånd. Derfor ønsket Regjeringen å etablere en elektronisk prisopplysningstjeneste hvor forbrukeren på en enkel måte kan få informasjon om hva de ulike tannlegene tar betalt for de ulike behandlingene.

I St.meld. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning – framtidens tannhelsetjenester, nevnes det spesielt at hensikten med å legge ut tannlegenes priser på nett er at forbrukernes rettigheter skal styrkes. Som ledd i forberedelsen av etableringen av en elektronisk prisopplysningstjeneste for tannbehandling besluttet Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe. Forbrukerrådet fikk oppdraget med å utvikle og drifte nettstedet, i tråd av erfaring og kompetanse til primære forbrukerhensyn som allerede er i Forbrukerrådets profil. Finansportalen er et eksempel på et nettsted som også driftes og eies av Forbrukerrådet.

Prosjektleder og ansvarlig for utvikling av hvakostertannlegen.no, Hilde Uthaug, er daglig leder av nettstedet, og er eneste ansatte i hvakostertannlegen.no.

Forbrukerpolitikk[rediger | rediger kilde]

Forbrukerpolitikk er Forbrukerrådets aktive arbeid med å påvirke myndigheter, organisasjoner og næringsliv i en forbrukervennlig retning. Dette forsøkes oppnådd gjennom dialog, påvirkningsarbeid og utredninger. Det politiske arbeidet er rettet mot områder som har stor økonomisk konsekvens for forbrukerne, hvor forbrukertilfredsheten er lav og muligheten til å påvirke hele bransjer er stor. I noen tilfeller er ikke regelverket godt nok, og da jobber Forbrukerrådet politisk med å styrke det rettslige forbrukervernet. I andre tilfeller går arbeidet ut på å påvirke hvordan konkurransesituasjon og markeder fungerer. De prioriterte politikkområdene er mat og handel, bolig, digitale tjenester, bank og finans, samferdsel og offentlige tjenester.[5]

Markedsportaler[rediger | rediger kilde]

Forbrukerrådets markedsportaler finansportalen.no og hvakostertannlegen.no har som mål å gi forbrukere korrekt, oppdatert og sammenlignbar informasjon om produkter og tjenester før kjøpsbeslutning. Dette ut fra et syn om at pris- og kvalitetsbevisste forbrukere bidrar til økt konkurranse, riktige priser og effektivitet i økonomien. Nøytral informasjon gjennom offentlige portaler skal dessuten gjøre det vanskeligere for tilbyderne å utnytte forbrukernes manglende kunnskap. På finansportalen.no kan forbrukere sammenligne tilbud i markedet innen bank, forsikring, investering og pengeoverføringstjenester til utlandet. Hvakostertannlegen.no gir forbrukere sammenlignbare priser på tannlegebehandlinger og informasjon om forbrukerrettet tannhelse. Videre har Forbrukerrådet som mål å etablere flere kvalitetssikrede nettsteder for markeder hvor det er vanskelig å få oversikt over priser og det har stor gevinst for forbrukerne og økonomien.

Kommunikasjon[rediger | rediger kilde]

Kunnskapen fra kontakten med forbrukere, myndigheter og næringsliv gir organisasjonen kompetanse om ulike markeder, og forbrukerrådets talspersoner er svært synlige i den offentlige debatten. I 2013 hadde Forbrukerrådet ca 12 000 medieoppslag og 36 000 unike brukere ukentlig på Forbrukerrådets hjemmeside. I tillegg er Forbrukerrådets app Hormonsjekk lastet ned 170 000 ganger.[6]

Historie[rediger | rediger kilde]

Forbrukerrådet ble opprettet i 1953 for å gi myndighetene råd på vegne av forbrukerne.[7][8]

Forbrukerrådets styre (fra 1.september 2014)[rediger | rediger kilde]

Vararepresentanter[rediger | rediger kilde]

 • Anne Kathrine Slungård (leder), rådmann, Stjørdal kommune
 • Ulf Erik Knudsen (nestleder), kommunalsjef for teknisk og utvikling for Røyken og Hurum kommuner
 • Kjell Jostein Sunnevåg, direktør Konkurransetilsynet
 • Monica Molvæ, leder Ålesund Sentrumsforening
 • Beathe Due, pro-rektor for Noroff
 • Roar Hagen, professor, universitetet i Tromsø
 • Mats Andre Lunde, ansattrepresentant

Styret oppnevnes av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet for en periode på fire år, og kan gjenoppnevnes for én periode.

Nemnd-deltakelse[rediger | rediger kilde]

Forbrukerrådet er i 2013 representert i følgende klagenemnder:

 • Boligtvistnemnda
 • Brukerklagenemnda
 • Elklagenemnda
 • Finansklagenemnda (her inngår FinKN Eierskifte, FinKN Skade, FinKN Person og FinKN bank)
 • Transportklagenemnda (her inngår Transportklagenemnda Fly og Transportklagenemnda Jernbane)
 • Inkassoklagenemnda
 • Klagenemnda for bilutleie
 • Klagenemnda for gravferdstjenester
 • Klagenemnda for vask og rens
 • Pakkereisenemnda
 • Parkeringsklagenemnda
 • Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester
 • Reklamasjonsnemnda for fotografarbeider
 • Reklamasjonsnemnda for takstmenn

Forbruker Europa[rediger | rediger kilde]

Forbruker Europa (www.forbrukereuropa.no) er det norske kontoret i det europeiske nettverket av forbrukerkontorer (The European Consumer Centre Network). Forbruker Europa gir gratis informasjon og veiledning til norske forbrukere om rettigheter og plikter ved handel over landegrensene i EU og på Island, og gjør på denne måten det tryggere for forbrukere å handle i andre EU/EØS- land. I tillegg veileder kontoret også forbrukere fra andre EU/EØS-land om klager vedrørende varer og tjenester som er bestilt fra Norge eller kjøpt under besøk i Norge.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]