Hopp til innhold

Noark

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «NOARK»)

Noark (forkortelse for Norsk arkivstandard) ble opprinnelig utviklet som en kravspesifikasjon for elektroniske journalsystemer i den norske statsforvaltningen av Statens rasjonaliseringsdirektorat i samarbeid med Riksarkivaren.

Den første versjonen (Noark 1) kom i 1984, med påfølgende versjoner i 1987 (Noark 2) og 1994 (Noark 3). Disse tre omfattet bare selve journalføringen. I 1995 ble en tilsvarende standard for kommunal sektor, Koark, utviklet. I tillegg til å omfatte de samme prinsippene som Noark ble funksjoner for (fylkes)kommunale særordninger som politisk saksbehandling inkludert i Koark-standarden.

Noark 4, som kom i 1999, inkluderte spesifikasjonene i Koark og ble følgelig en felles standard for offentlig forvaltning. Noark 4 spesifiserte i tillegg et fullstendig elektronisk saksbehandlings- og arkivsystem, der e-post og generelle saksbehandlingssystemer kunne integreres.

I 1999 gjorde arkivforskriften § 2-9 det obligatorisk for offentlige organer å bruke et Noark-basert system til elektronisk journalføring i forvaltningen.[1] I 2002 gjorde Riksarkivarens forskrift det som hovedregel obligatorisk å følge Noark-standarden ved registrering og arkivering av elektroniske saksdokumenter.[1]

Noark 5 er den hittil siste versjon av standarden.[1] Eldre versjoner av Noark er ikke uten videre uaktuelle og det kan fortsatt finnes systemer som følger Noark 3.[1] Den nåværende versjonen, Noark 5, viderefører prinsippene fra Noark 4, men utvider virkeområdet.[1]

Et viktig område hvor Noark 4 (og Noark 3) fortsatt har aktualitet er ved avlevering, som skal følge den Noark-versjonen systemet er basert på.[1] Beskrivelsene av periodisering av arkiv er ikke eksplisitt beskrevet i Noark 5 og den nyeste standarden følger dermed prinsippene beskrevet i Noark 4.[1] En del rutiner i arkivdanningen er mer utførlig beskrevet i Noark 4 enn i Noark 5.[1]

Det har kommet flere versjoner av Noark 5, som følger[2]:

  • Versjon 1, 4. juli 2008
  • Versjon 2, 3. april 2009
  • Versjon 2.1, 3. mai 2010
  • Versjon 3.0, 1. mars 2011
  • Versjon 3.1, 15. mars 2013
  • Versjon 4.0, 10. oktober 2016

Organisasjoner og institusjoner kan velge å utvikle et slikt system etter Noark-standarden selv, for så å søke om Riksarkivarens godkjenning før det taes i bruk.[3]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b c d e f g h Fonnes, Ivar (2010). Arkivhåndboken for offentlig forvaltning (2. utg.). Oslo: Kommuneforlaget/Riksarkivaren. s. 164-165. ISBN 9788244612951. 
  2. ^ «NOARK5-standarden». Arkivverket. Besøkt 22. januar 2018. 
  3. ^ Lovdata: Forskrift om offentlege arkiv (Besøkt 10. mai 2014)

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]