Hopp til innhold

Nürnbergprinsippene

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Nürnbergprinsippene er et sett retningslinjer som ble satt opp for å definere hva som utgjør krigsforbrytelser, forbrytelser mot freden og forbrytelser mot menneskeheten samt når individer kan straffes for å ha begått slike forbrytelser. De har navn etter Nürnbergprosessen, hvor de ble laget som et juridisk grunnlag for straffeforfølgelse av ledende personer i Det tredje rike.

Prinsipp I[rediger | rediger kilde]

Enhver person som utfører en handling som utgjør en handling som er en forbrytelse under internasjonale lover er ansvarlig for denne, og kan straffes.

Prinsipp II[rediger | rediger kilde]

Det faktum at internasjonale lover ikke fastsetter straff for en handling som utgjør en forbrytelse under internasjonale lover, fritar ikke personen som utførte handlingen fra ansvar under internasjonale lover.

Prinsipp III[rediger | rediger kilde]

Det faktum at en person som utførte en handling som utgjør en forbrytelse under internasjonale lover handlet som statsoverhode eller ansvarlig offentlig tjenestemann fritar ikke personen fra ansvar under internasjonale lover.

Prinsipp IV[rediger | rediger kilde]

Det faktum at en person handlet etter ordre fra sin regjering eller en overordnet fritar ham ikke fra ansvar under internasjonale lover, såfremt et moralsk valg faktisk var mulig for ham.

Prinsipp V[rediger | rediger kilde]

Enhver person som er tiltalt for en forbrytelse under internasjonale lover har rett til en rettferdig prosess basert på fakta og loven.

Prinsipp VI[rediger | rediger kilde]

De følgende forbrytelser er straffbare som forbrytelser under internasjonale lover:

a) Forbrytelser mot freden
i) Planlegging, forberedelse, påbegynnelse eller føring av aggressiv krig eller krig i strid med internasjonale traktater, avtaler eller forsikringer.
ii) Deltagelse i en felles plan eller konspirasjon for å utføre en handling som bekrevet i i)
b) Krigsforbrytelser
Brudd på lover eller skikker for krigføring inkluderer, men er ikke begrenset til, mord, mishandling eller deportering for tvangsarbeid eller for noe annet formål på / av sivilbefolkningen i et okkupert område; mord eller mishandling på /av personer krigsfanger eller personer på havet, drap på gisler, plyndring av privat eller offentlig eiendom, vilkårlig ødeleggelse av byer eller landsbyer eller ødeleggelse som ikke er militært betinget.
c) Forbrytelser mot menneskeheten
Mord, utryddelse, slavehold, deportering og andre inhumane handlinger utført mot noen sivilbefolkning, eller forfølgelser på politisk, rasemessig eller religiøst grunnlag, når slike handlinger eller forfølelser utføres sammen med eller i forbindelse med en forbrytelse mot freden eller krigsforbrytelse.

Prinsipp VII[rediger | rediger kilde]

Medskyldighet til en forbrytelse mot freden, krigsforbrytelse eller forbrytelse mot menneskeheten som beskrevet i prinsipp VI er en forbrytelse under internasjonale lover.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata