Musikkhistorie

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Denne artikkelen er om studiet av musikkens historie; artikkelen om musikkens historie finnes her: musikkens historie

Musikkhistorie er en gren av musikkvitenskapen og historiefaget som studerer musikkens historiske utvikling. Musikken har en lang og kompleks historie, og finnes i alle kulturer gjennom tidene. En kulturs musikk er påvirket av alle andre aspekter av kulturen, for eksempel samfunnets sosiale og økonomiske organisering, den teknologiske utvikling, samt andre kunstarter. Musikken – og dermed musikkens historiske utvikling – varierer derfor mellom regioner og epoker.