Monegaskisk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Monegaskisk er et romansk språk som er nært beslektet med språket ligurisk. Monegaskisk er offisielt språk, sammen med blant annet fransk, i lilleputtstaten Monaco, og blir undervist i på skolene der.

Uttalereglene i monegaskisk er omtrent som i italiensk, med noen få unntak:

  • ü-en uttales som den tyske ü, eller som u i fransk.
  • œ lyder som i fransk é, og ikke som œ i bœuf, hvilket derimot er tilfelle i moderspråket ligurisk, som også bruker bokstaven ö til dette fonemet.
  • ç-en blir uttalt likt som franske ç [s]: tradiçiùn kommer fra fransk tradition /tʁadisjɔ/, og ikke fra italiensk tradizione.

Det monegaskiske språket har i dag en stadig blomstrende litteratur.