Modul:Kinfo

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Dokumentasjonsikon Moduldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]

Modulen «Kinfo» inneholder:

Parametere[rediger kilde]

For alle funksjoner kan det angis tre ubenevnte parametere: {{#invoke:Kinfo|funksjon|1|2|3}}.

 • main returnerer i utgangspunktet en verdi etter ønske.
  • Første verdi etter main (1) må være kommunenummeret, det sendes feilmelding om den ikke finnes i listen. (kreves)
   • Under main kan man kalle på hent= som default er satt til kommune.
    • Andre verdier som kan brukes med hent= er: (per 24. januar 2020 tillates kun en verdi i hent)
     • kommune som henter navnet på kommunen med stor forbokstav.
     • totAreal som henter totalt areal inkl. territorial-farvann.
     • areal som henter areal for fastland og øyer.
     • havflate som henter havflate (terretorial-farvann).
     • apentOmrade som henter areal for åpent område.
     • snoIsBre som henter areal for snø, is og bre.
     • innsjo som henter areal for innsjø.
     • elvTorrfall som henter areal for elv med tørrfall.
     • myr som henter areal for myr.
     • skog som henter areal for skog.
     • dMark som henter areal for dyrket mark.
     • btBygg som henter areal for by- og tettbebyggelse.
     • industri som henter areal for industriområde.
     • annet som henter areal for sports- og idrettsplass, alpinbakker, steinbrudd, steintipp, park, flyplass, rullebane, golfbane og gravplass.
     • landareal som henter areal for landareal (SSB).
     • ferskvatn som henter areal for ferskvatn (ferskvann inkluderer elver fra 2010 - SSB).
  • Verdier etter (1) kan være:
   • enhet legger på verdien «km²» til slutt (så lenge det ikke er kommune som hentes). (valgfri)
   • ref legger på en referanse til slutt for hvor dataen er hentet fra. (valgfri)
 • innbprkm returnerer en utregnet verdi etter parametere som er gitt.
  • Ved bruk av innbprkm må man kalle på knr= (kommunenummer) og innb= (innbyggere). Kun tall verdier er godkjent, uten formateringer. (kreves)
   • Verdier etter knr= og innb= kan være:
    • enhet legger på verdien «innb./km²» til slutt (så lenge det ikke er kommune som hentes). (valgfri)
    • ref legger på en referanse til slutt for hvor dataen er hentet fra. (valgfri)
 • tabell returnerer en tabell for et fylke, med informasjon om alle kommune i fylke med alt av data som finnes om kommunene.
  • Verdi (1) må være et fylkesnummer (under arbeid - kreves).
Bruk i infoboks
 • {{#invoke:Kinfo|main|wd|hent=XXXX|ref|enhet}} - Henter kommunenummer eller fylkesnummer fra Wikidata-element/nærmeste kommune element på WD.
 • {{#invoke:Kinfo|innbprkm|wd}} - Henter innbyggertall og kommunenummer eller fylkesnummer fra Wikidata-element/nærmeste kommune element på WD.
 • {{#invoke:Kinfo|main|kBefolkning}} - Henter beste befolkningstall fra Wikidata-element/nærmeste kommune element på WD.
 • {{#invoke:Kinfo|main|knr}} - Henter beste kommunenummer fra Wikidata-element/nærmeste kommune element på WD.

Eksempel[rediger kilde]

Forklaring Kode Resultat
Kommunenummer 301 for Oslo, henter navn. {{#invoke:Kinfo|main|301}} Oslo
Kommunenummer 301 for Oslo, henter navn med ref. {{#invoke:Kinfo|main|301|ref}} Oslo[1]
Kommunenummer 301 for Oslo, henter landareal med enhet. {{#invoke:Kinfo|main|301|hent=landareal|enhet}} 426,4 km²
Kommunenummer 301 for Oslo, henter totalt areal inkl. territorial-farvann med enhet og ref. {{#invoke:Kinfo|main|301|hent=totAreal|enhet|ref}} 480,75 km²[1]
Kommunenummer 301 for Oslo, henter myr med ref. {{#invoke:Kinfo|main|301|hent=myr|ref}} 6,59[1]
Fylkesnummer 34 for Innlandet fylke, henter myr med ref. {{#invoke:Kinfo|main|34|hent=myr|ref}} 4 257,06[1]
Fylkesnummer 34 for Innlandet fylke, henter landareal med enhet og ref. {{#invoke:Kinfo|main|34|hent=landareal|enhet|ref}} 49 395,89 km²[2]
Kommunenummer 301 for Oslo kommune, henter og regner ut innbygger tetthet. {{#invoke:Kinfo|innbprkm|knr=301|innb=673469|ref}} 1 579,43[2]
Kommunenummer 301 for Oslo kommune, henter og regner ut innbygger tetthet med enhet {{{#invoke:Kinfo|innbprkm|knr=301|innb=673469|enhet}} 1 579,43 innb./km²
Fylkesnummer 3 for Oslo, henter alle kommuner og legger alle verdier inn i en tabell. {{#invoke:Kinfo|tabell|3}}
Oslo
Nr.KommuneTotalt arealFastland og øyerHavflateÅpent områdeSnø, is og breElv med tørrfallInnsjøMyrSkogDyrket markBy- og tettbebyggelseIndustriområdeAnnetLandarealFerskvatn
301Oslo480,7526,6451454,120,6127,1106,59289,137,95426,462,2627,724,445,02
Alle rader med unntak av "nr." og "kommune" er i enheten km². Basert på tall hentet fra Kartverket og SSB.[1][2]

Referanser[rediger kilde]

local wd = require('Module:Wd')
local data = mw.loadData("Modul:Kinfo/data")
local getArgs = require('Module:Arguments').getArgs

local p = {}

function p.kBefolkning(frame)
	local args = getArgs(frame)
	
	local knr = tonumber(wd._egenskaper{'rå','fremtid','nåværende','normal+','best','P2504'}) or 0
	
	for nr, val in pairs(args) do
		if string.lower(val) == 'aar' then
			if knr == 0 then
				local qid = mw.wikibase.getEntityIdForTitle( mw.title.getCurrentTitle().text .. ' kommune',"nnwiki" )
				return tonumber(frame:callParserFunction{ name = '#time:Y', args = wd._kvalifikator{'rå','enkel',qid,'P1082','P585'} })
			else
				return tonumber(frame:callParserFunction{ name = '#time:Y', args = wd._kvalifikator{'rå','enkel','P1082','P585'} })
			end
		end
	end
	
	if knr == 0 then
		local qid = mw.wikibase.getEntityIdForTitle( mw.title.getCurrentTitle().text .. ' kommune',"nnwiki" )
		if qid then
			return tonumber(wd._egenskap{'rå','nåværende',qid,'P1082'}) .. wd._referanser{'nåværende','enkel',qid,'P1082'} or ""
		else
			return ""
		end
	else
		return tonumber(wd._egenskap{'rå','nåværende','P1082'}).. wd._referanser{'nåværende','enkel','P1082'} or ""
	end
end

function p.knr(frame)
	local knr = tonumber(wd._egenskaper{'rå','fremtid','nåværende','normal+','best','P2504'}) or 0
	
	if knr == 0 then
		local qid = mw.wikibase.getEntityIdForTitle( mw.title.getCurrentTitle().text .. ' kommune',"nnwiki" )
		knr = tonumber(wd._egenskaper{'rå','fremtid','nåværende','normal+','best',qid,'P2504'}) or 0
	end
	
	if knr == 0 then
		return ""
	end
	
	return knr
end

local function getRef(frame, definition)
	if definition == "landareal" or definition == "ferskvatn" then
		return frame:callParserFunction{ name = '#tag:ref', args = {
			'{{kilde www |url=https://www.ssb.no/statbank/table/09280/ |tittel=09280: Areal (km²), etter region, arealtype, statistikkvariabel og år |nettside=[[Statistisk sentralbyrå]] |dato=1. januar 2020 |språk=norsk bokmål}}'
	, name = 'SSB2020'} }
	else
		return frame:callParserFunction{ name = '#tag:ref', args = {
  '{{kilde www |url=https://www.kartverket.no/kunnskap/Fakta-om-Norge/Arealstatistikk/Arealstatistikk-Norge/ |tittel=Arealstatistikk for Norge |nettside=[[Kartverket]] |dato=1. januar 2020 |språk=norsk bokmål}}'
	, name = 'Kartverket2020'} }
	end

end

local function tablelength(T)
 local count = 0
 for _ in pairs(T) do count = count + 1 end
 return count
end

local function round(num, numDecimalPlaces)
 return tonumber(string.format("%." .. (numDecimalPlaces or 0) .. "f", num))
end

local table_sort = {'kommune','totareal','areal','havflate','apentomrade','snoisbre','innsjo','elvtorrfall','myr','skog','dmark','btbygg','industri','annet','landareal','ferskvatn'}
local header_sort = {'Nr.','Kommune','Totalt areal','Fastland og øyer','Havflate','Åpent område','Snø, is og bre','Elv med tørrfall','Innsjø','Myr','Skog','Dyrket mark','By- og tettbebyggelse','Industriområde','Annet','Landareal','Ferskvatn'}

local function sorted_iter(t)
 local fin = {}
 for i, val in pairs(t) do
  for i2, val2 in pairs(table_sort) do
   if i == val2 then
   	if tonumber(val) then
    	table.insert(fin,i2, tonumber(val))
    else
    	table.insert(fin,i2, val)
    end
   end
  end
 end
 return fin
end

function p.tabell(frame)
	local args = getArgs(frame)
	local fylkenr = tonumber(args[1])
	local row = ''
	local tbl = mw.html.create('table')
	tbl
		:addClass('wikitable sortable')
		:tag('caption'):wikitext(data['fylke'][fylkenr]['fylke']):done()
	local header = mw.html.create('tr'):done()
	for ih, valh in pairs(header_sort) do
		local hData = mw.html.create('th')
			:wikitext(valh):done()
		header:node(hData)
	end
	tbl:node(header)
	for i, val in pairs(data['nummerserie'][fylkenr]) do
		row = mw.html.create('tr'):done()
			:tag('td'):wikitext(val):done()
				
		for i1,val2 in pairs(sorted_iter(data['kommune'][val])) do
			
		if type(val2) == 'number' then
			local data = mw.html.create('td')
				:wikitext(mw.language.getContentLanguage():formatNum(val2)):done()
			row:node(data)
		else
			local data = mw.html.create('td')
				:wikitext(val2):done()
			row:node(data)
		end
		end
		tbl:node(row)
	end
	tbl:tag('tr')
		:addClass('sortbottom')
		:tag('td')
			:attr('colspan', tablelength(header_sort))
			:wikitext('Alle rader med unntak av "nr." og "kommune" er i enheten km². Basert på tall hentet fra [[Kartverket]] og [[Statistisk sentralbyrå|SSB]].' .. getRef(frame) .. getRef(frame,'landareal')):done()
--	local html = tostring(tbl)
--	local dumphtml = require('Module:Dump')._dumphtml
--	return dumphtml(html)
	return tostring(tbl)
end

function p.innbprkm(frame)
	local args = getArgs(frame)
	local knr = tonumber(args['knr']) or tonumber(args[1])
	local innb = tonumber(args['innb']) or tonumber(args[2])
	local unit = ''
	local ref = ''
	
	for nr, val in pairs(args) do
		if string.lower(val) == 'enhet' then
			unit = ' <small>innb./km²</small>'
		elseif string.lower(val) == 'ref' then
			ref = getRef(frame,'landareal')
		elseif string.lower(val) == 'wd' then
			knr = tonumber(wd._egenskaper{'rå','fremtid','nåværende','normal+','best','P2504'}) or 0
			innb = tonumber(wd._egenskap{'rå','nåværende','P1082'}) or 0
			if not knr or knr == '' then
				knr = tonumber(string.match(wd._egenskaper{'rå','fremtid','nåværende','normal+','best','P300'}, "%d+")) or 0
			end
		end
	end
	
	if pcall(function() return data['kommune'][knr]['landareal'] end) and innb then
		return mw.language.getContentLanguage():formatNum(round(innb/tonumber(data['kommune'][knr]['landareal']),2)) .. unit .. ref
	elseif pcall(function() return data['fylke'][knr]['landareal'] end) and innb then
		return mw.language.getContentLanguage():formatNum(round(innb/tonumber(data['fylke'][knr]['landareal']),2)) .. unit .. ref
	else
		local qid = ""
		if knr ~= 0 and pcall(function() return data['kommune'][knr]['kommune'] end) then
			qid = mw.wikibase.getEntityIdForTitle( data['kommune'][knr]['kommune'] .. ' kommune',"nnwiki" )
		else
			qid = mw.wikibase.getEntityIdForTitle( mw.title.getCurrentTitle().text .. ' kommune',"nnwiki" )
		end
		knr = tonumber(wd._egenskaper{'rå','fremtid','nåværende','normal+','best',qid,'P2504'})
		innb = tonumber(wd._egenskap{'rå','nåværende','best',qid,'P1082'})

		if pcall(function() return data['kommune'][knr]['landareal'] end) and innb then
			return mw.language.getContentLanguage():formatNum(round(innb/tonumber(data['kommune'][knr]['landareal']),2)) .. unit .. ref
		else
			return ""
		end
	end
end

function p.main(frame)
	local args = getArgs(frame)
	local nr = tonumber(args[1]) or nil
	local verdi = 'kommune'
	local unit = ''
	local ref = ''
	
	for nr2, val in pairs(args) do
		if string.lower(val) == 'enhet' then
			unit = ' <small>km²</small>'
		elseif string.lower(val) == 'ref' then
			if args['hent'] then 
				ref = getRef(frame, string.lower(args['hent']))
			else
				ref = getRef(frame)
			end
		elseif string.lower(val) == 'wd' then
			nr = tonumber(wd._egenskaper{'rå','fremtid','nåværende','normal+','best','P2504'}) or 0
			if nr == 0 then --Fylke
				nr = tonumber(string.match(wd._egenskaper{'rå','fremtid','nåværende','normal+','best','P300'}, "%d+")) or 0
			end
			if nr == 0 then
				qid = mw.wikibase.getEntityIdForTitle( mw.title.getCurrentTitle().text .. ' kommune',"nnwiki" )
				nr = tonumber(wd._egenskaper{'rå','fremtid','nåværende','normal+','best',qid,'P2504'})
			end
		end
	end
	
	if nr == nil then
		return ''
	end
	
	if args['hent'] then 
		verdi = string.lower(args['hent'])
	elseif nr <= 54 and nr >= 3 then
		verdi = 'fylke'
	end
	
	if nr <= 54 and nr >= 3 then
		if pcall(function() return data['fylke'][nr][verdi] end) then
			if type(tonumber(data['fylke'][nr][verdi])) == "number" then
				return mw.language.getContentLanguage():formatNum(tonumber(data['fylke'][nr][verdi])) .. unit .. ref
			else
				if data['fylke'][nr][verdi] then
					return data['fylke'][nr][verdi] .. unit .. ref
				else
					return ""
				end
			end
		else 
			error("Not a valid fylkenummer in the list")
		end 
	end
	
	if pcall(function() return data['kommune'][nr][verdi] end) then
		if type(tonumber(data['kommune'][nr][verdi])) == "number" then
			return mw.language.getContentLanguage():formatNum(tonumber(data['kommune'][nr][verdi])) .. unit .. ref
		else
			if data['kommune'][nr][verdi] then
				return data['kommune'][nr][verdi] .. unit .. ref
			else
				return ""
			end
		end
	else 
		error("Not a valid kommunenummer in the list")
	end 
	

end

return p