Metning

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Metning eller mettet uttrykker at noe er helt fullt. Det motsatte er umettet. Uttrykket blir brukt i flere sammenhenger:

  • Duggpunkt eller metningspunkt, en temperatur da luftens innhold av vann i gassfase er fullstendig
  • Fargemetning, et uttrykk for intensiteten av en gitt kulør
  • I fysikalsk kjemi er en løsning mettet når tilsatt løsningsstoff utfeller. Se overmetning
  • I organisk kjemi er metning et uttrykk for at antallet hydrogenbindinger er maksimalt. Se f.ek.s mettede fettsyrer
  • I miljøkjemi uttrykker nitrogenmetning et nivå da et økosystem ikke kan lagre mer nitrogen.
Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Metning.