Merverdiavgiftsloven

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Merverdiavgiftsloven
Forkortelsemval
DepartementFinansdepartementet
Vedtatt19. juni 2009
I kraft1. januar 2010/2011
Målformbokmål
Nettsidehttps://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-58

Merverdiavgiftsloven, fulltittel lov om merverdiavgift (19. juni 2009 nr. 58) er en norsk lov om merverdiavgift som trådte i kraft 1. januar 2010. Den erstattet lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift, en lov som gjaldt fra 1. januar 1970 ut 2009. Den nye loven inneholder svært få materielle endringer sett i forhold til den gamle, og endringene er i hovedsak begrunnet i behovet for redaksjonell opprydning og strukturering.

Merverdiprinsippet

Et registrert avgiftssubjekt har rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester som er til bruk i den registrerte virksomheten.

Merverdiavgiftsloven § 8-1

Plikten MVA-registrering

Næringsdrivende og offentlig virksomhet skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret når omsetning og uttak som er omfattet av loven til sammen har oversteget 50.000 kroner i en periode på tolv måneder. For veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner er beløpsgrensen 140.000 kroner.

Merverdiavgiftsloven § 2-1 (1)

Plikten til å beregne utgående MVA ved salg av produkter

Det skal beregnes merverdiavgift ved omsetning av varer og tjenester.

Merverdiavgiftsloven

§ 3-1 (1)

Kapittel 3 omhandler unntak for ulike virksomheter som driver med omsetning av helse- og sosialtjenester, undervisningstjenester, forskjellige kulturarrangementer og offentlig mundighetutøvelse (for eksempel politi og rettsvesen), finansielle tjenester (for eksempel banktjenester), og salg av fast eiendom (bolig). Disse sektorene har ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift og ikke plikt til å beregne utgående avgift. Årsaken til dette er at disse tjenestene i stor grad er offentlig støttet virksomhet og bærer lite preg av å være tradisjonell næringsvirksomhet. Slik virksomhet eller aktivitet faller dermed pr. definisjon utenfor merverdiavgiftsloven.

Kapittel 6 omhandler fritak for meverdiavgift blant annet for aviser, tidsskrifter, bøker og andre trykte publikasjoner. Slike virksomheter ligger innenfor loven, men de har fritak for inngående avgift og er fritatt fra å beregne utgående merverdiavgift.

Se også[rediger | rediger kilde]

Kilder[rediger | rediger kilde]

  • Gjems-Onstad, Ole og Kildal, Tor S. 2009. Lærebok i Merverdiavgift, 3.utgave. Gyldendal Norsk Forlag.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]