Medisinsk metodevurdering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Medisinsk metodevurdering (health technology assessment, HTA) legger vekt på hvor virksom eller effektiv en medisinsk metode er og hvilke negative konsekvenser eller bivirkninger bruken av en metode kan gi.

Arbeidsformen er først og fremst en oppsummering og vurdering av tilgjengelig vitenskapelig litteratur om klinisk effekt. Dette er ønskelig men ikke tilstrekkelig grunnlag for beslutninger. Derfor skal den komplette metodevurderingen også inneholde økonomiske vurderinger, samt diskutere eventuelle organisatoriske konsekvenser ved å ta i bruk metoden, kompetansebehov, etikk, pasientpreferanser, etc.

En medisinsk metodevurdering er ingen anbefaling eller beslutning, men skal være et grunnlag for beslutninger.

Formålet med metodevurdering er å gjøre den medisinsk-faglige kunnskapen og tilhørende vurderinger tilgjengelige for beslutningstagerne i helsevesenet, spesielt for dem som har ansvar for å fatte helsepolitiske beslutninger og for dem som utformer retningslinjer som skal benyttes av klinikere.

Mini-metodevurdering[rediger | rediger kilde]

Mini-metodevurdering brukes av sykehusene når et fagmiljø ønsker å innføre eller utfase en metode. I en mini-metodevurdering evalueres effekt og sikkerhet, samt økonomiske, etiske og organisatoriske aspekter ved metoden. En mini-metodevurdering er en forenklet metodevurdering og brukes hovedsakelig ved evaluering av utstyr og prosedyrerelatert diagnostikk og behandling. Metoden skal normalt ikke benyttes til vurderinger av legemidler eller metoder der legemidler inngår som en vesentlig komponent.

Verktøy for beslutningsstøtte[rediger | rediger kilde]

Mini-metodevurdering gjøres i helseforetakene før innføring av en ny metode der det er klinisk usikkerhet, faglig uenighet vedrørende effekt og/eller sikkerhet, eller hvis innføring av metoden reiser etiske spørsmål. En metode klassifiseres som ny dersom den ikke har vært brukt tidligere i Norge (utenfor klinisk utprøving), eller kun har vært brukt på et lite antall pasienter, eller innebærer ny anvendelse av en eksisterende (etablert) metode, for eksempel endret indikasjonsgrunnlag.

Mini-metodevurdering synliggjør konsekvenser av innføring av nye metoder i sykehus, bidrar til kunnskapsbaserte og transparente beslutninger og medvirker til økt pasientsikkerhet. Mini-metodevurdering identifiserer også om beslutning om innføring av en ny metode bør tas på regionalt eller nasjonalt nivå.

Nasjonal database[rediger | rediger kilde]

Den nasjonale databasen for mini-metodevurdering er lagt til Folkehelseinstituttet. På databasens hjemmeside finnes skjema, instrukser, hjelp til litteratursøk og kontaktpersoner hos de ulike regionale helseforetakene.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]