Marxistisk Forum

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Marxistisk Forum er en marxistisk gruppe som ble opprettet i 1967 etter at kretsen rundt Jørgen Vogt og Hans I. Kleven tapte kampen om Norges Kommunistiske Parti i det såkalte Vogt-oppgjøret samme år. Forumet har som formål å spre opplysning om marxismen.

Vedtekter og arbeidsgrunnlag[rediger | rediger kilde]

I det første punktet i vedtektene til Marxistisk Forum heter det at forumet er en partipolitisk uavhengig organisasjon og at medlemskap i andre politiske organisasjoner står enhver fritt. I arbeidsgrunnlaget sies det at forumet bygger på marxistisk teori. Det vil også etter evne bidra til marxismens fornyelse og videreutvikling. Forumet anerkjenner ingen dogmer i marxismen. Det er naturlig at det finnes og oppstår ulike meninger om marxistiske teorier, metoder og handlingsmønstre, heter det i arbeidsgrunnlaget. Slike divergenser må finne sine naturlige løsninger gjennom diskusjon, forskning og erfaringer. Dokumentet ”Arbeidsgrunnlaget” – som ble vedtatt den 11. mars 1998 – slutter slik: Marxistisk Forum verdsetter dialog med folk som tenker annerledes, og er positiv til samarbeid med andre om oppgaver av felles interesse. I dag (2008) er de fleste medlemmene i forumet partiløse. Men det viktigste i den forbindelse er at forumet tilstreber en væremåte hvor det skal være uten betydning hvor folk kommer fra. Det eneste av betydning er hvor folk vil hen.

Samarbeidsorganisasjoner[rediger | rediger kilde]

Forumet samarbeider i Norge med Bevegelsen for Sosialisme (BfS) og Marxist Forlag.

BfS er også en partipolitisk uavhengig organisasjon. Bevegelsen ønsker å bidra til å sette behovet for et fundamentalt nytt samfunnsystem – sosialismen – på dagsordenen. Organisasjonen ønsker å skape et miljø på tvers av tradisjonelle skillelinjer – de være seg kulturelle, aldersmessige eller mellom kjønnene. Målet er å skape et aktivt og inkluderende miljø som kan favne bredere enn det som tradisjonelt har vist seg mulig. Det medlemmene har felles er troen på en bedre verden – en sosialistisk verden. BfS står ikke i noe konkurranseforhold til eksisterende partipolitiske organisasjoner på venstresiden, men konsentrerer seg om politisk diskusjon og studiearbeid – og utadrettet informasjonsvirksomhet. Bevegelsen gir ut tidsskriftet Sosialistisk framtid.

Marxist Forlag ble opprettet i 2007. Etter vedtektene er forlagets formål å gi ut litteratur og publikasjoner som behandler kultur, politikk og samfunnsspørsmål i et marxistisk perspektiv.

Virksomhet[rediger | rediger kilde]

Marxistisk Forum arrangerer åpne møter, studiemøter og seminarer. Det gir ut studiemateriell i samarbeid med Marxist Forlag. Forumet samarbeider også med BfS om utgivelsen av tidsskriftet Sosialistisk framtid.

Historie[rediger | rediger kilde]

Marxistisk Forum ble grunnlagt i 1967, da et mindretall i NKPs sentralstyre forlot møtet og la ned sine verv. Utbryterne stiftet Marxistisk Forum. Forumet ble fra begynnelsen av erklært som en partipolitisk uavhengig organisasjon. Det dypeste grunnlaget for splittelsen var ikke enkeltsaker, men spørsmålet om demokratiet i den kommunistiske bevegelsen. I det finner vi grunnlaget for at forumet legger så stor vekt på fruktbarheten i meningsbrytninger og så høyt verdsetter dialog.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]