Hopp til innhold

Markedsundersøkelse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Markedsundersøkelse er en organisert innsats for å samle informasjon om markedet og kunder. Det er en viktig del av forretningsstrategien til bedrifter, og kan være en vesentlig faktor for å opprettholde konkurranseevnen. Undersøkelser som dette hjelper til med å identifisere og analysere markedets behov, markedets størrelse og konkurransen.[trenger referanse]

Markedsundersøkelser utføres normalt via telefon, dybdeintervjuer, fokusgrupper eller spørreskjemaer på nett, og det er vanlig at respondenter får enkel belønning i form av gavekort eller penger for å delta i undersøkelsene[1].

Metoder for markedsundersøkelse:[rediger | rediger kilde]

Når man jobber med markedsundersøkelser,  bruker man en blanding av kvalitative og kvantitative metoder[2] for å få en helhetlig forståelse av markedet:

  • Kvalitative metoder: Disse metodene fokuserer på å forstå menneskelige atferd og grunner bak slike atferd. Eksempler inkluderer fokusgrupper, hvor en liten gruppe mennesker diskuterer et bestemt emne, dybdeintervjuer, hvor enkeltpersoner blir intervjuet i detalj, og etnografi, hvor forskeren observerer og deltar i daglige aktiviteter av studiegruppen.
  • Kvantitative metoder: Disse metodene fokuserer på å samle numeriske data og generalisere det over grupper av mennesker. Eksempler inkluderer kunde - og spørreundersøkelser, som samler data fra et stort antall respondenter, og analyse av sekundærdata, som involverer tolkning av eksisterende datakilder.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Arne Golberg (22. april 2023). «9 Beste sider for Betalte Undersøkelser i Norge». Bautz Publishing. Besøkt 11. oktober 2023. «Betalte undersøkelser er en fin måte for å tjene ekstra penger på hjemmefra. Det er enkelt å svare på undersøkelsene og det kan være morsomt å få betalt for å si sin mening om ting. Det kreves verken utdanning eller erfaring for å svare på betalte undersøkelser, og derfor er dette blitt en populær måte å tjene ekstra penger på for blant annet unge og studenter.» 
  2. ^ Elisabeth Thoresen Olseng, Cathrine Meyer Johansen og Live Marie Toft Sundbye. (15. februar 2021). «Markedsundersøkelser». NDLA. Besøkt 11. oktober 2023. «Det er vanlig å dele datainnsamlingsmetodene i primærundersøkelser inn i to kategorier: kvalitative undersøkelser kvantitative undersøkelser Hva du velger som metode, blir som oftest bestemt av hva du skal undersøke, og av hvordan forholdene er rundt det du skal undersøke.»  linjeskift-tegn i |sitat= på plass 88 (hjelp)