Mal:Ukens konkurranse poeng

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Dokumentasjonsikon Maldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]

Formål[rediger kilde]

Malen {{Ukens konkurranse poeng}} brukes for å definere én poengregel i en konkurranse på en måte som både skal være lesbart både for mennesker (konkurransedeltakerne) og boter som UKBot. Det er ingen grense for hvor mange poengregler som kan brukes i hver konkurranse.

Malen brukes sammen med {{Ukens konkurranse kriterium}} for å definere en konkurranse. For mer informasjon om hvordan man lager en konkurranseside, se Hjelp:Arrangere konkurranse.

Poengregler[rediger kilde]

Malens første argument angir hva det skal gis poeng for, mens malens andre argument angir hvor mange poeng som gis.

Liste over hva som kan gis som første argument (listen kommer nok til å utvides over tid og det er bare å komme med ønsker):

bilde[rediger kilde]

Regelen gir poeng for hver tilføyde bilde. Eksempel:

{{Ukens konkurranse poeng | bilde | 5 }} vil gi 5 poeng for hvert tilføyde bilde

|makspoeng= kan brukes for å sette en øvre grense:

{{Ukens konkurranse poeng | bilde | 5 | makspoeng=15 }} vil gi 5 poeng for hvert bilde, men aldri mer enn 15 poeng per side.

|egetbilde= kan brukes for å gi en annen poengsum for egenopplastede bilder:

{{Ukens konkurranse poeng | bilde | 5 | egetbilde=10 }} vil gi 10 poeng for hvert egneopplastet bilde og 5 poeng for bilder fra andre.

|maksantallinnledningsvis= kan brukes for å kun gi poeng hvis antall bilder i artikkelen innledningsvis ikke overstiger et visst antall:

{{Ukens konkurranse poeng | bilde | 5 | maksantallinnledningsvis=0 }} vil kun gi poeng for innsetting av bilder hvis artikkelen ikke hadde bilder fra før.

byte[rediger kilde]

Regelen gir poeng for hver tilføyde byte. Eksempel:

{{Ukens konkurranse poeng | byte | 0.01 }} vil gi 1 poeng for hver 100 bytes

|makspoeng= kan brukes for å begrense poenggivning til svære listeartikler. Slik:

{{Ukens konkurranse poeng | byte | 0.01 | makspoeng=50 }} vil gi 1 poeng for hver 100 bytes, men aldri mer enn 50 poeng per side.

bytebonus[rediger kilde]

Regelen gir en fast poengsum hvis det tilføyes mer enn et gitt antall bytes. Eksempel:

{{Ukens konkurranse poeng | bytebonus | 20 | 3000 }} vil gi 20 poeng hvis det tilføyes mer enn 3000 bytes

ekstern lenke[rediger kilde]

Regelen gir poeng for hver tilføyde eksterne lenke. Eksempel:

{{Ukens konkurranse poeng | ekstern lenke | 5 }} vil gi 5 poeng for hver tilføyde eksterne lenke

|makspoeng= kan brukes for å sette en øvre grense

{{Ukens konkurranse poeng | ekstern lenke | 5 | makspoeng=15 }} vil gi 5 poeng for hver tilføyde eksterne lenke, men aldri mer enn 15 poeng per side.

endring[rediger kilde]

Regelen gir en fast poengsum per endring/redigering av en kvalifisert side (side som tilfredstiller alle {{Ukens konkurranse kriterium}}). Eksempel:

{{Ukens konkurranse poeng | endring | 1 }} vil gi 1 poeng for hver endring.

stubb :gir en fast poengsum for å fjerne stubb-merke. Brukes sammen med {{Ukens konkurranse kriterium|stubb}}.

Ikke lenger støttet. Bruk heller {{Ukens konkurranse poeng|malfjerning|5|*stubb|*spire}}, som vil gi samme resultat.

kvalifisert[rediger kilde]

Regelen gir en fast poengsum for hver side som kvalifiserer til konkurransen (tilfredstiller alle {{Ukens konkurranse kriterium}}), uavhengig av hvor mange endringer eller innholdet i endringene. Eksempel:

{{Ukens konkurranse poeng | kvalifisert | 20 }} vil gi 20 poeng for hver kvalifiserte side.

malfjerning[rediger kilde]

Regelen gir en fast poengsum for å fjerne en gitt mal. Eksempel:

{{Ukens konkurranse poeng | malfjerning | 2 | Trenger referanse }} vil gi 2 poeng for hver {{Trenger referanse}} som fjernes.

Malen støtter wild cards i begynnelsen og/eller slutten av navnet.

{{Ukens konkurranse poeng | malfjerning | 2 | *stubb }} vil gi 2 poeng for fjerning av alle stubbmaler, slik som {{historiestubb}}, osv...

ny[rediger kilde]

Regelen gir poeng for hver nyopprettede side (ikke omdirigeringssider). Eksempel:

{{Ukens konkurranse poeng | ny | 10 }}

omdirigering[rediger kilde]

Regelen gir poeng for hver nyopprettede omdirigeringsside. Eksempel:

{{Ukens konkurranse poeng | omdirigering | 2 }}

ord[rediger kilde]

Regelen gir poeng for hver tilføyde ord i brødteksten (ikke infobokser, maler, tabeller). Kan brukes for å premiere skriving høyere. Korte ord gir samme uttelling som lange ord. Eksempel:

{{Ukens konkurranse poeng | ord | 0.05 }} vil gi 1 poeng for hver 20. ord

ordbonus[rediger kilde]

Regelen gir en fast poengsum hvis det tilføyes mer enn et gitt antall ord. Eksempel:

{{Ukens konkurranse poeng | ordbonus | 10 | 200 }} vil gi 10 poeng hvis det tilføyes mer enn 200 ord

ref[rediger kilde]

Regelen gir poeng for hver tilføyde kilde. Eksempel:

{{Ukens konkurranse poeng | ref | 3 | 1 }} vil gi 3 poeng for hvert tilføyde kilde og 1 poeng for henvisning til eksisterende (navngitt) kilde

seksjon[rediger kilde]

Regelen gir poeng når en bestemt seksjon (overskrift) legges til. Overskriftsnavnet kan angis som regulært uttrykk. Eksempel:

{{Ukens konkurranse poeng | seksjon | 10 | Referans[ea]r }} → Det gis 10 poeng for tilføyelse av seksjonen «Referans[ea]r»

Det går an å legge til en forklarende |beskrivelse=:

{{Ukens konkurranse poeng | seksjon | 10 | Referans[ea]r | beskrivelse=referanseseksjon }} → Det gis 10 poeng for referanseseksjon

wikidata[rediger kilde]

Regelen gir poeng for tilføyde Wikidata-utsagn, etiketter, alias eller beskrivelser (virker foreløpig kun sammen med {{Ukens konkurranse kriterium|sparql}})

|egenskaper=egenskap1,egenskap,... gir poeng for tilføyelse av de oppgitte egenskapene til Wikidata-elementer som ikke har disse fra før:

{{Ukens konkurranse poeng | wikidata | 2 | egenskaper=P18,P2069 }} vil gi 2 poeng for tilføyelse av utsagn som bruker P18 eller P2069 til Wikidata-elementer som ikke har disse fra før.

|alle=ja kan brukes hvis man vil gi poeng til alle tilføyde utsagn, ikke bare når det tilføyes utsagn til elementer som ikke har utsagn av denne typen fra før:

{{Ukens konkurranse poeng | wikidata | 2 | egenskaper=P569 | alle=ja }} vil gi 2 poeng for hvert tilføyde utsagn.

|makspoeng= kan brukes for å sette en øvre grense per element:

{{Ukens konkurranse poeng | wikidata | 2 | egenskaper=P569 | alle=ja| makspoeng=2 }} vil gi 2 poeng for hvert tilføyde utsagn, men aldri mer enn 2 poeng per element.

|krevreferanse=ja kan brukes hvis man kun vil gi poeng til referansebelagte utsagn:

{{Ukens konkurranse poeng | wikidata | 2 | egenskaper=P569 | krevreferanse=ja }}

|etiketter=språk1,språk2,... gir poeng for tilføyelse av etikett på opplistede språk:

{{Ukens konkurranse poeng | wikidata | 2 | etiketter=nb,nn,se }} vil gi 2 poeng for tilføyelse av etikett på hvert av de tre språkene, maks 6 poeng.

|alias=språk1,språk2,... gir poeng for tilføyelse av alias på opplistede språk:

{{Ukens konkurranse poeng | wikidata | 2 | alias=nb,nn,se }} vil gi 2 poeng for tilføyelse av alias på hvert av de tre språkene, maks 6 poeng.

|beskrivelser=språk1,språk2,... gir poeng for tilføyelse av beskrivelse på opplistede språk:

{{Ukens konkurranse poeng | wikidata | 2 | beskrivelser=nb,nn,se }} vil gi 2 poeng for tilføyelse av beskrivelse på hvert av de tre språkene, maks 6 poeng.

Eksempler[rediger kilde]

* {{Ukens konkurranse poeng | ny | 10 }}
* {{Ukens konkurranse poeng | omdirigering | 2 }}
* {{Ukens konkurranse poeng | byte | 0.01 | makspoeng=50 }}
* {{Ukens konkurranse poeng | ord | 0.05 }}
* {{Ukens konkurranse poeng | bilde | 5 }}
* {{Ukens konkurranse poeng | bytebonus | 20 | 3000 }}
* {{Ukens konkurranse poeng | kvalifisert | 10 }}
* {{Ukens konkurranse poeng | endring | 1 }}
* {{Ukens konkurranse poeng | ref | 3 | 1 }}
* {{Ukens konkurranse poeng | malfjerning | 2 | Trenger referanse }}
* {{Ukens konkurranse poeng | ekstern lenke | 3 |makspoeng=9 }}
* {{Ukens konkurranse poeng | wikidata | 2 | egenskaper=P18,P2069 }}
* {{Ukens konkurranse poeng | wikidata | 2 | egenskaper=P569 | krevreferanse=ja }}
* {{Ukens konkurranse poeng | wikidata | 2 | etiketter=nb,nn,se | beskrivelser=nb,nn,se }}

gir

 • Det gis 10 poeng for opprettelse av side (ikke omdirigeringsside)
 • Det gis 2 poeng for opprettelse av omdirigeringsside
 • Det gis 0,01 poeng for hver tilføyde byte, men maks 50 poeng per side
 • Det gis 0,05 poeng for hvert tilføyde ord i brødtekst (ikke i maler, tabeller, o.l.)
 • Det gis 5 poeng for hvert tilføyde bilde
 • Det gis 20 bonuspoeng når det tilføres mer enn 3000 bytes til en side
 • Det gis 10 poeng for hver kvalifiserte side
 • Det gis 1 poeng for hver redigering
 • Det gis 3 poeng for hver tilføyde kilde og 1 for hver henvisning til eksisterende (navngitt) kilde
 • Det gis 2 poeng for fjerning av {{Trenger referanse}}
 • Det gis 3 poeng for innlegging av ekstern lenke, men maks 9 poeng per side
 • Det gis 2 poeng for tilføyelse av P18 eller P2069 på elementer som ikke har dette fra før
 • Det gis 2 poeng for tilføyelse av P569 på elementer som ikke har dette fra før (kun referansebelagte utsagn teller)
 • Det gis 2 poeng for tilføyelse av Wikidata-etikett (nb, nn eller se) og Wikidata-beskrivelse (nb, nn eller se) på elementer som ikke har dette fra før

Se også[rediger kilde]