Hjelp:Arrangere konkurranse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
For å arrangere konkurranse blir du tildelt den gule rosetten.

Dette er en innføring i hvordan arrangere Wikipedia:Konkurranser. Hvem som helst kan lede en konkurranse. Den som lager konkurransen er eneveldig dommer og setter reglene, men kan ha en annen bruker med seg om vedkommende ønsker det. Man kan ha konkurranser som folk må melde seg på til på forhånd, men like gjerne konkurranser hvor folk melder seg på etter hvert som konkurransen går. Lederen bestemmer poengsystemet som artiklene skal bedømmes etter. Om det skal oppnevnes en jury til å vurdere bidragene, gjør lederen det selv.

Fremme forslag til konkurranse[rediger | rediger kilde]

Forslag til fremtidige konkurranser fremmes på Wikipedia:Konkurranser/Fremtidige.

 • Hvis du har et konkret forslag for en bestemt uke trykker du «(føy til forslag)» for den gjeldende uken. Oversikten baserer seg på malen {{Ukens konkurranse-liste}}.

Lage konkurranseside[rediger | rediger kilde]

 • Et par dager før konkurransen begynner (senest dagen før) finner du frem konkurransen i listen «Kommende konkurranser» på Wikipedia:Konkurranser/Fremtidige og trykker «(opprett)» ved siden av navnet. Om du ønsker å opprette konkurransen i god tid før den begynner, er det heller ingenting i veien for det.
 • Dette tar deg til en ny side der en del informasjon er forhåndsutfylt. Du må tilføye uke og år, en kort beskrivelse av konkurransen, ressurser og regler. Ikke fjern overskriftene «Deltakere» (eller «Deltagere») og «Resultater» (Boten må kunne finne disse), men du står fritt til å bytte om rekkefølgen. «Resultater» bør imidlertid normalt være den siste overskriften av praktiske årsaker.
 • Konkurransen defineres ved hjelp av malene {{Ukens konkurranse kriterium}} og {{Ukens konkurranse poeng}}. Disse malene er utformet slik at de skal kunne leses av både UKBot og av konkurransedeltakerne, og de gir som regel en feilmelding hvis du har gjort noe galt. Hvis du ikke får feilmelding kan du regne med at UKBot vil kunne lese de.
  • {{Ukens konkurranse kriterium}} brukes for å definere et kriterium for hvilke artikkelbidrag som skal telle i konkurransen. Et kriterium kan tenkes på som et filter. Alle konkurransedeltakernes bidrag blir sendt gjennom filteret og kun bidrag til artikler som passerer filteret blir gitt poeng. Filteret kan for eksempel være kategoribasert. Trykk på malen for å lese om alle mulighetene som finnes. Det er ingen grense for hvor mange slike filtre som kan brukes – hvis flere filtre brukes teller alle bidrag som oppfyller minst ett av dem (Unntaket er navneromskriteriet, som må oppfylles for alle bidrag hvis det benyttes. Dette er nyttig for å kunne avgrense til hovednavnerommet uavhengig av andre kriterier).
  • {{Ukens konkurranse poeng}} brukes for å definere én poengregel. Normalt brukes det derfor mange slike maler for å definere alle poengreglene og det er ingen grense for hvor mange som kan brukes. Trykk på malen for å lese om mulighetene som finnes og se eksempler.
 • Boten prøver å lese innholdet i infoboksen, så det er viktig at innholdet er på noenlunde standardisert format. Hva som skal være vinner-rosetten angis med |farge=Vinner, f.eks. |blå=Vinner. Andre rosetter angis på formen |farge=XXXX poeng. Man står fritt til å sette poenggrensene selv.

N.B. I tilfelle du får problemer eller trenger hjelp til selvhjelp så er Bruker:Profoss mer enn villig til å hjelpe. Hvis du har problemer med å definere en konkurranse med {{Ukens konkurranse kriterium}} og {{Ukens konkurranse poeng}} kan du høre med Bruker:Danmichaelo.

Underveis i konkurransen[rediger | rediger kilde]

Underveis i konkurransen må du følge med på konkurransens diskusjonsside og svare på spørsmål som kommer opp der. Du bør også ta noen stikkprøver av deltakernes bidrag. Hvis du ser at en deltaker legger inn bidrag av svært dårlig kvalitet for å sanke poeng, f.eks. maskinoversatt tekst, kan suspendering av brukeren eller diskvalifisering av bidrag være aktuelt. Diskvalifisering og suspendering er virkemidler som kan brukes uavhengig av hverandre eller sammen. I tillegg går det an å gi manuelle poengtrekk. Alt gjøres ved hjelp av maler, som du plasserer på et valgfritt sted på konkurransesiden. Det finnes flere eksempler og mer informasjon i maldokumentasjonen.

Suspendering av bruker[rediger | rediger kilde]

Suspendering av en bruker innebærer at brukerens bidrag f.o.m. et gitt tidspunkt ikke teller i konkurransen. Hvis suspenderingen oppheves i løpet av konkurranseperioden vil imidlertid bidrag gjort i suspenderingsperioden telle. For å suspendere en bruker:

 • Sørg for at det finnes en tråd om årsaken til suspenderingen på konkurransens diskusjonsside enten du oppretter den selv eller den har blitt opprettet av andre.
 • Legg inn {{UK bruker suspendert|Brukernavn|Dato}} på konkurransesiden, der Brukernavn erstattes med brukerens brukernavn og Dato med dato for suspenderingens inntreden (normalt vil dette være tidspunktet malen settes inn) på formatet YYYY-MM-DD HH:MM. Det har ikke noe å si hvor på siden du setter inn malen, men det vil være naturlig å sette den inn etter brukerens navn i deltakerlisten. (Ikke sett den inn i resultatlisten, da den blir automatisk overskrevet.)

Ved neste oppdatering vil boten sende en melding til brukerens diskusjonsside og informere om suspenderingen. Suspenderingen oppheves enkelt og greit ved å fjerne malen fra konkurransesiden. Ved neste oppdatering vil boten da telle med bidragene.

Diskvalifisering av bidrag[rediger | rediger kilde]

For å diskvalifisere en brukers bidrag til en artikkel:

 • Legg inn {{UK bidrag diskvalifisert|Brukernavn|prefiks:Artikkel}} på konkurransesiden, der Brukernavn erstattes med brukerens brukernavn, prefiks med no (Wikipedia på bokmål/riksmål), nn (Wikipedia på nynorsk) eller se (Wikipedia på nordsamisk) og Artikkel med artikkelens navn. For eksempler, se maldokumentasjonen. Det har ikke noe å si hvor på siden du setter inn malen, bare unngå Resultat-seksjonen, siden denne blir automatisk overskrevet.

Ved neste oppdatering vil boten sende en melding til brukerens diskusjonsside og informere om diskvalifiseringen. Hvis det er flere bidrag som er diskvalifisert (eller brukeren samtidig er suspendert) vil alle meldingene slås sammen i én melding.

Merk at andres bidrag til den samme artikkelen vil telle som normalt.

Manuelle poengtrekk[rediger | rediger kilde]

For å trekke et gitt antall poeng fra en brukers bidrag til en revisjon, f.eks. for innlegging av ugyldig referanse eller bilde som ikke virker;

 • Legg inn {{UK poengtrekk|Brukernavn|Revisjons-ID|Antall poeng|Begrunnelse}} på konkurransesiden, der Brukernavn erstattes med brukerens brukernavn, Revisjons-ID med revisjonsnummeret, Antall poeng med antall poeng som skal trekkes og Begrunnelse med en kort begrunnelse.

Avslutning[rediger | rediger kilde]

Når konkurransen avsluttes vil boten sende deg instruksjoner for hvordan du går frem for å avslutte konkurransen. Boten tar seg av utsendelse av rosetter.