Mal:Infoboks pass

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Advarsel Advarsel! Denne malen gjør bruk av svært kompliserte parametere. Du bør ikke redigere den med mindre du vet akkurat hva du gjør, og er forberedt på å gjøre opp igjen eventuell skade. Den skal derimot ikke være vanskelig i bruk.
Dokumentasjonsikon Maldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]

Formål[rediger kilde]

Denne infoboksen skal brukes på pass. Malen har en god del parametre, men de fleste er valgfrie. Se under for en oversikt og forklaringer.

Bruk[rediger kilde]

Mal til klipping og liming med obligatoriske parametre[rediger kilde]

Dette representerer minimumsinnholdet i infoboksen:

{{Infoboks pass
|høyde =
|breddegrad =
|lengdegrad =
|retning1 =
|retning2 =
|land =
|inndelingnavn =
|inndeling =
|sted1 =
|sted2 =
|type =
}}

Mal til klipping og liming med samtlige parametre[rediger kilde]

Her er alle mulige parametre tatt med. Obligatoriske er fremhevet i halvfeit.

{{Infoboks pass
|navn =
|bilde =
|bildetekst =
|navn2 =
|språk2 =
|navn3 =
|språk3 =
|navn4 =
|språk4 =
|høyde =
|høyde_ref =
|fjell =
|retningfjell1 =
|fjell2 =
|retningfjell2 =
|posisjonskart =
|breddegrad =
|lengdegrad =
|retning1 =
|retning2 =
|land =
|land2 =
|inndelingnavn =
|inndeling =
|inndeling2navn =
|inndeling2 =
|sted1 =
|sted2 =
|tilsig1 =
|elv1 =
|hav1 =
|tilsig2 =
|elv2 =
|hav2 =
|type =
|stigning1 =
|stigning2 =
|år =
|stengt =
}}

Forklaringer[rediger kilde]

 • Navn(ene): hvis «navn» ikke angis, settes artikkelnavnet inn som navn. Velg alltid det mest brukte navnet som artikkelnavn, helst med endelsen -passet. Valgfritt kan opptil tre andre navn for passet angis, hvis ønskelig med angivelse av de respektive språkene.
 • Høyde: angis i meter over havet.
 • Høyde_ref: ev. referanse til høyde over havet.
 • Geografisk posisjon: se boksen Posisjonskart og koordinater nedenfor.
 • Retning: angi himmelretningen for hver passoppfart (f.eks. «retning1=nord» og «retning2=sør»).
 • Land: angi landet passet ligger i. Hvis passet ligger på grensen mellom to land, må også «land2» angis.
 • Inndelingnavn: Type administrativ inndeling (fylke, delstat, provins e.l.). Hvis passet ligger på grensen mellom to administrative inndelinger, må også «inndeling2navn» angis.
 • Inndeling: Navnet på inndelingen. Hvis passet ligger på grensen mellom to administrative inndelinger, må også «inndeling2» angis.
 • Sted(ene): angi passfotstedene på hver side av passet.
 • Type: angi hva slags trafikkforbindelse som fører over passet (dvs. jernbane, sti, vei, motorvei e.l.)
 • Stigning: stigningen i prosent angis adskilt for passets to oppfarter.
 • År: angir året for passveiens åpning.
 • Stengt: hvis passet er vinterstengt, kan perioden angis her.
 • Fjell(ene): her kan man angi fjellmassivet som passet ligger i – eller fjellmassivene som passet ligger mellom, helst med angivelse av de respektive himmelretningene.
 • Tilsigsfeltene: her kan man angi hvilke tilsigsfelt passet er et vannskille mellom. Med «tilsig1» og «tilsig2» angis navnet på elven som begynner i nærheten av passet. Ved behov kan man angi en større elv («elv1»/«elv2») og/eller havet («hav1»/«hav2») som elven renner uti.

[vis] [rediger]

Posisjonskart og koordinater

Denne infoboksen bruker {{koord+kart}} for å inkludere posisjonskart og koordinater. Parameterne som skal brukes for å vise posisjonskart og/eller koordinater i artiklene er disse:

Posisjonsmarkør
| posisjonskart = Område
Navnet på landet eller området posisjonskartet skal vise. Se Mal:Kartposisjon for en oversikt over hvilke posisjonskart som finnes.
| breddegrad = 12.3456 (legg merke til at punktum benyttes som desimalskilletegn.)
Stedets breddegrad angitt i desimaler (fire desimaler er tilstrekkelig i de aller fleste tilfeller). Steder sør for ekvator har negative breddegrader.
| lengdegrad = -98.7654 (legg merke til at punktum benyttes som desimalskilletegn)
Stedets lengdegrad angitt i desimaler (fire desimaler er tilstrekkelig i de aller fleste tilfeller). Steder vest for Greenwich-meridianen har negative lengdegrader.

Følgende parametre kan brukes om ønskelig:

| koordinatregion = ISO-kode
ISO 3166-2 for området stedet ligger i. Hentes fra posisjonskartmalen om ingenting oppgis.
| kartskala = 100000
Skala for målestokk. Hentes fra stedets type om ingenting oppgis.
| alternativt posisjonskart = bedre kart.png
Alternativ bildefil som skal vises istedenfor posisjonskartet.

Eksempler[rediger kilde]

Du kan studere infoboksen i de følgende artiklene for å se eksempler av malen i bruk: