Mal:Infoboks pass

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Advarsel! Denne malen gjør bruk av svært kompliserte parametere. Du bør ikke redigere den med mindre du vet akkurat hva du gjør, og er forberedt på å gjøre opp igjen eventuell skade. Den skal derimot ikke være vanskelig i bruk.
Maldokumentasjon

Formål[rediger kilde]

Denne infoboksen skal brukes på pass. Malen har en god del parametre, men de fleste er valgfrie. Se under for en oversikt og forklaringer.

Bruk[rediger kilde]

Mal til klipping og liming med obligatoriske parametre[rediger kilde]

Dette representerer minimumsinnholdet i infoboksen:

{{Infoboks pass
|høyde =
|breddegrad =
|lengdegrad =
|retning1 =
|retning2 =
|land =
|inndelingnavn =
|inndeling =
|sted1 =
|sted2 =
|type =
}}

Mal til klipping og liming med samtlige parametre[rediger kilde]

Her er alle mulige parametre tatt med. Obligatoriske er fremhevet i halvfeit.

{{Infoboks pass
|navn =
|bilde =
|bildetekst =
|navn2 =
|språk2 =
|navn3 =
|språk3 =
|navn4 =
|språk4 =
|høyde =
|høyde_ref =
|fjell =
|retningfjell1 =
|fjell2 =
|retningfjell2 =
|posisjonskart =
|breddegrad =
|lengdegrad =
|retning1 =
|retning2 =
|land =
|land2 =
|inndelingnavn =
|inndeling =
|inndeling2navn =
|inndeling2 =
|sted1 =
|sted2 =
|tilsig1 =
|elv1 =
|hav1 =
|tilsig2 =
|elv2 =
|hav2 =
|type =
|stigning1 =
|stigning2 =
|år =
|stengt =
}}

Forklaringer[rediger kilde]

 • Navn(ene): hvis «navn» ikke angis, settes artikkelnavnet inn som navn. Velg alltid det mest brukte navnet som artikkelnavn, helst med endelsen -passet. Valgfritt kan opptil tre andre navn for passet angis, hvis ønskelig med angivelse av de respektive språkene.
 • Høyde: angis i meter over havet.
 • Høyde_ref: ev. referanse til høyde over havet.
 • Geografisk posisjon: se boksen Posisjonskart og koordinater nedenfor.
 • Retning: angi himmelretningen for hver passoppfart (f.eks. «retning1=nord» og «retning2=sør»).
 • Land: angi landet passet ligger i. Hvis passet ligger på grensen mellom to land, må også «land2» angis.
 • Inndelingnavn: Type administrativ inndeling (fylke, delstat, provins e.l.). Hvis passet ligger på grensen mellom to administrative inndelinger, må også «inndeling2navn» angis.
 • Inndeling: Navnet på inndelingen. Hvis passet ligger på grensen mellom to administrative inndelinger, må også «inndeling2» angis.
 • Sted(ene): angi passfotstedene på hver side av passet.
 • Type: angi hva slags trafikkforbindelse som fører over passet (dvs. jernbane, sti, vei, motorvei e.l.)
 • Stigning: stigningen i prosent angis adskilt for passets to oppfarter.
 • År: angir året for passveiens åpning.
 • Stengt: hvis passet er vinterstengt, kan perioden angis her.
 • Fjell(ene): her kan man angi fjellmassivet som passet ligger i – eller fjellmassivene som passet ligger mellom, helst med angivelse av de respektive himmelretningene.
 • Tilsigsfeltene: her kan man angi hvilke tilsigsfelt passet er et vannskille mellom. Med «tilsig1» og «tilsig2» angis navnet på elven som begynner i nærheten av passet. Ved behov kan man angi en større elv («elv1»/«elv2») og/eller havet («hav1»/«hav2») som elven renner uti.

[vis] [rediger]

Kart og koordinater

Denne infoboks-malen henter data automatisk fra eksterne kilder for å inkludere kart og koordinater:

Koordinater
Koordinater hentes fra artikkelens Wikidata-side. Hvis koordinatene ikke finnes i Wikidata, kan de legges inn under coordinate location (Property:P625) i følgende format: 59°54'40"N, 10°45'10"E (eksempel)
Kart
Kartutsnittet hentes fra OpenStreetMap på grunnlag av koordinatene i artikkelens Wikidata-side.
Zoom
Zoom på kartet er forhåndsdefinert, men kan overstyres i den enkelte artikkel. Dette gjøres ved å legge inn parameteren zoom i infoboksen. Eksempel:
| zoom = 15
Zoom kan ha verdier fra 1 (svært langt unna) til maksimalt 19 (meget nært innpå).
Valgfri visning
I enkelte tilfeller kan det være ønskelig at kartet ikke vises, men for eksempel skal erstattes av et annet kart. Dette gjøres ved å legge inn denne parameteren i infoboksen i den aktuelle artikkelen:
| viskart = nei
Bruk koordinater fra et annet objekt
I enkelte spesielle tilfeller kan det være at objektet ligger i et annet objekt som det er praktisk å bruke istedet for koordinatene til objektet selv. Det kan f. eks. være at en institusjon ligger i et bygg som selv har element på Wikidata. Dette elementets id på Wikidata (Qnnnn, hvor nnnn er tall) oppgis i et slikt tilfelle:
| id = Qnnnnnnn

Eksempler[rediger kilde]

Du kan studere infoboksen i de følgende artiklene for å se eksempler av malen i bruk: