Mal:Infoboks kraftverk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Infoboks kraftverk
Maldokumentasjon


Formål[rediger kilde]

Infoboks for kraftverk.

Bruk[rediger kilde]

{{Infoboks kraftverk
| navn = 
| bilde = Hentes som standard fra wikidata P18 (Bilde)
| bildetekst = Hentes som standard fra wikidata legges til ved hjelp av kvalifikator P2096 (Bildetekst) under bildet P18 og språk norsk bokmål(nb)
| land = Hentes som standard fra wikidata P17 (Land)
| region = 
| vassdrag = Hentes som standard fra wikidata P206 (tilgrensende vannmasse)
| fallhøyde = Hentes som standard fra wikidata P4441 (Fallhøyde)
| nedbørsfelt = Hentes som standard fra wikidata P2053 (nedbørsfeltareal)
| magasin = Hentes som standard fra wikidata P4661 (magasin)
| Slukeevne = Hentes som standard fra wikidata P2957 (gjennomstrømningskapasitet)
| byggestart = Hentes som standard fra wikidata P571 (Dato for etablering, fremstilling e.l.)
| oppstartsår = Hentes som standard fra wikidata P729 (Tatt i bruk)
| nedlagt år = Hentes som standard fra wikidata P730 (Utfaset)
| eier = Hentes som standard fra wikidata P127 (Eies av)
| operatør = Hentes som standard fra wikidata P137 (Operatør)
| turbiner = 
| generatorer = 
| reaktorer = 
| effekt = Hentes som standard fra wikidata P2109 (Ytelse)
| årsproduksjon = Hentes som standard fra wikidata P4131 (Årsproduksjon) (hvis kvalifikatoren P585 (Tidspunkt) er lagt inn vil den dukke opp i parentes etter tallet)
| posisjonskart = 
| breddegrad = 
| lengdegrad = 
| koordinatregion = 
}}

[vis] [rediger]

Posisjonskart og koordinater

Denne infoboksen bruker {{koord+kart}} for å inkludere posisjonskart og koordinater. Parameterne som skal brukes for å vise posisjonskart og/eller koordinater i artiklene er disse:

Posisjonsmarkør
Posisjonsmarkør
| posisjonskart = Område
Navnet på landet eller området posisjonskartet skal vise. Se Mal:Kartposisjon for en oversikt over hvilke posisjonskart som finnes.
| breddegrad = 12.3456 (legg merke til at punktum benyttes som desimalskilletegn.)
Stedets breddegrad angitt i desimaler (fire desimaler er tilstrekkelig i de aller fleste tilfeller). Steder sør for ekvator har negative breddegrader.
| lengdegrad = -98.7654 (legg merke til at punktum benyttes som desimalskilletegn)
Stedets lengdegrad angitt i desimaler (fire desimaler er tilstrekkelig i de aller fleste tilfeller). Steder vest for Greenwich-meridianen har negative lengdegrader.

Følgende parametre kan brukes om ønskelig:

| koordinatregion = ISO-kode
ISO 3166-2 for området stedet ligger i. Hentes fra posisjonskartmalen om ingenting oppgis.
| kartskala = 100000
Skala for målestokk. Hentes fra stedets type om ingenting oppgis.
| alternativt posisjonskart = bedre kart.png
Alternativ bildefil som skal vises istedenfor posisjonskartet.

Malparametre[rediger kilde]

Infoboks for kraftverk. Brukes for alle typer kraftverk slik som vannkraftverk, atomkraftverk, vindkraftverk osv. Henter de fleste verdier fra Wikidata slik at ofte holder det å bare legge inn {{Infoboks kraftverk}} i toppen av artikkelen.

Malparametre[Rediger maldata]

Denne malen foretrekker at parametrene blokk-formateres (én parameter per linje).

ParameterBeskrivelseTypeStatus
Navnnavn

Kraftverkets navn

Standard
Artikkelnavn
Ukjentvalgfri
Logologo

Eventuell logo til kraftverket.

Standard
Hentes fra Wikidata (P154)
Filvalgfri
qidqid

Overstyrer hvilken Q-id som brukes når data hentes fra Wikidata. Virker kun for logo og bilde.

Ukjentvalgfri
Bildebilde

Bilde av kraftverket.

Standard
Hentes fra wikidata (P18)
Ukjentvalgfri
Bildetekstbildetekst

Tekst som vises under bildet av kraftverket.

Ukjentvalgfri
Landland

Landet der kraftverket ligger.

Standard
Hentes fra Wikidata (P17)
Ukjentvalgfri
Stedsted plassering

Stedet der kraftverket er lokalisert. Normalt oppgis f.eks kommune.

Standard
Hentes fra Wikidata (P131)
Ukjentvalgfri
Vassdragvassdrag

Vassdrag som er berørt av utbyggingen. Gjelder for vannkraftverk.

Standard
Hentes fra Wikidata (P206 - tilgrensende vannmasse)
Ukjentvalgfri
Nedbørsfeltarealnedbørsfeltareal nedbørsfelt

Arealet av nedbørsfeltet som et vannkraftverk henter vann fra. Oppgis i kvadratkilometer, uten enhet

Standard
Hentes fra Wikidata (P2053)
Eksempel
400
Tallvalgfri
Magasinmagasin

Magasin som benyttes i et vannkraftverk.

Standard
Hentes fra Wikidata (P4661)
Eksempel
[[Blåsjø]]
Ukjentvalgfri
Byggestartbyggestart

Årstall man startet bygging av kraftverket.

Standard
Hentes fra Wikidata (P571)
Datovalgfri
Prod.startoppstartsår

Årstall for produksjonsstart.

Standard
Hentes fra Wikidata (P729)
Datovalgfri
Nedlagtnedlagt år

Årstall kraftverket ble nedlagt.

Standard
Hentes fra Wikidata (P730)
Datovalgfri
Eiereier

Eier av kraftverket

Standard
Hentes fra WIkidata (P127)
Ukjentvalgfri
Operatøroperatør

Firma som opererer kraftverket.

Ukjentvalgfri
Antall turbinerturbiner

Antall turbiner i et kraftverk.

Tallvalgfri
Antall generatorergeneratorer

Antall generatorer i kraftverket.

Tallvalgfri
Antall reaktorerreaktorer

Antall reaktorer i kraftverket.

Tallvalgfri
Effekteffekt

Total effekt for kraftverket. Må oppgis med enhet.

Standard
Hentes fra Wikidata (P2109 - installert effekt med P585 - tidspunkt som kvalifikator)
Eksempel
800 kW
Ukjentvalgfri
Årsproduksjonårsproduksjon

Årsproduksjon for kraftverket. Oppgis i gigawattimer, uten enhet.

Standard
Hentes fra Wikidata (P4131)
Tallvalgfri
Slukeevneslukeevne

ingen beskrivelse

Standard
Hentes fra Wikidata (P2957)
Ukjentvalgfri
fallhøydefallhøyde

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
standardzoomstandardzoom

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
viskartviskart

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri