Mal:Infoboks øy

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Infoboks øy
Geografi
Plassering{{{plassering}}}
Dokumentasjonsikon Maldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]

Denne malen er tenkt brukt som infoboks for en øy eller en øygruppe.

Bruk[rediger kilde]

{{Infoboks øy
| navn =
| bilde =
| bildetekst =
| lokaltnavn = 
| lokalnavnelenke =
| plassering =
| øygruppe = 
| antalløyer = 
| størreøyer = 
| areal =
| lengde =
| bredde =
| høyestepunkt =
| høyde =
| land =
| landregiontittel =
| landregion =
| landstørsteby =
| landstørstebybefolkning = 
| land1 =
| land1regiontittel =
| land1region =
| land1størsteby1 =
| land1størsteby1befolkning = 
| land2 =
| land2regiontittel =
| land2region =
| land2størsteby =
| land2størstebybefolkning = 
| befolkning =
| befolkningsår =
| befolkningstetthet =
| befolkningsgrupper =
| alternativt posisjonskart =
| posisjonskart =
| breddegrad =
| lengdegrad =
| koordinatregion =
| kartskala = 
}}

Parametre[rediger kilde]

Parametre som må være med[rediger kilde]

 • navn = offisielt navn på øya (kan suppleres med lokaltnavn)
 • plassering = havet øya ligger i
 • land = hvilket land øya hører til. Hvis øya er delt mellom flere land, bruk land1 og land2 eller list dem opp alfabetisk.

Bilde[rediger kilde]

 • bilde = bilde av øya (bare selve filnavnet, uten [[Fil: )
 • bildetekst = tilhørende bildetekst

Geografi[rediger kilde]

 • areal = øyas areal i kvadratkilometer
 • lengde = øyas største lengde i kilometer, oppgis uten enhet
 • bredde = øyas største bredde i kilometer, oppgis uten enhet
 • høyestepunkt = navn på øyas høyeste punkt
 • høyde = øyas høyeste punkt, oppgis i meter over havet, uten enhet
 • øygruppe = hvilken øygruppe øya hører til
 • antalløyer =
 • størreøyer =

Administrativ tilhørighet[rediger kilde]

 • land =
 • landregiontittel =
 • landregion =
 • landstørsteby =
 • landstørstebybefolkning =
 • land1 =
 • land1regiontittel =
 • land1region =
 • land1størsteby1 =
 • land1størsteby1befolkning =
 • land2 =
 • land2regiontittel =
 • land2region =
 • land2størsteby =
 • land2størstebybefolkning =

Bosetning[rediger kilde]

 • befolkning =
 • befolkningsår =
 • befolkningstetthet =
 • befolkningsgrupper =

Kart[rediger kilde]

[vis] [rediger] Posisjonskart og koordinater

Denne infoboksen bruker {{koord+kart}} for å inkludere posisjonskart og koordinater. Parameterne som skal brukes for å vise posisjonskart og/eller koordinater i artiklene er disse:

Posisjonsmarkør
| posisjonskart = Område
Navnet på landet eller området posisjonskartet skal vise. Se Mal:Kartposisjon for en oversikt over hvilke posisjonskart som finnes.
| breddegrad = 12.34567890 (legg merke til at punktum benyttes som desimalskilletegn)
Stedets breddegrad angitt i desimaler. Steder sør for ekvator har negative breddegrader.
| lengdegrad = -98.76543210 (legg merke til at punktum benyttes som desimalskilletegn)
Stedets lengdegrad angitt i desimaler. Steder vest for Greenwich-meridianen har negative lengdegrader.

Følgende parametre kan brukes om ønskelig:

| koordinatregion = ISO-kode
ISO 3166-2 for området stedet ligger i. Hentes fra posisjonskartmalen om ingenting oppgis.
| kartskala = 100000
Skala for målestokk. Hentes fra stedets type om ingenting oppgis.
| alternativt posisjonskart = bedre kart.png
Alternativ bildefil som skal vises istedenfor posisjonskartet.

Se også[rediger kilde]

Denne malen er tenkt brukt som infoboks for en øy eller en øygruppe.

Malparametre

ParameterBeskrivelseTypeStatus
Navnnavn

offisielt navn på øya (kan suppleres med lokaltnavn)

Strengpåkrevd
Lokalt navnlokaltnavn

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
Bildebilde

Bilde av øya (bare selve filnavnet, uten [[Fil: )

Ukjentvalgfri
Bildetekstbildetekst

Tilhørende bildetekst

Strengvalgfri
Plasseringplassering

Havet øya ligger i

Strengpåkrevd
Øygruppeøygruppe

Hvilken øygruppe øya hører til

Ukjentvalgfri
Antall øyerantalløyer

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
Større øyerstørreøyer

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
Arealareal

Øyas areal i kvadratkilometer

Ukjentvalgfri
Lengdelengde

Øyas største lengde i kilometer, oppgis uten enhet

Tallvalgfri
Breddebredde

Øyas største bredde i kilometer, oppgis uten enhet

Tallvalgfri
Høyeste punkthøyestepunkt

Navn på øyas høyeste punkt

Strengvalgfri
Høydehøyde

Øyas høyeste punkt, oppgis i meter over havet, uten enhet

Eksempel
123
Ukjentvalgfri
Landland

Hvilket land øya hører til. Hvis øya er delt mellom flere land, bruk land1 og land2 eller list dem opp alfabetisk.

Ukjentpåkrevd
Landregiontittellandregiontittel

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
Landregionlandregion

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
Landstørstebylandstørsteby

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
Landstørstebybefolkninglandstørstebybefolkning

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
Land1land1

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
Land1regiontittelland1regiontittel

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
Land1regionland1region

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
Land1størstebyland1størsteby

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
Land1størstebybefolkningland1størstebybefolkning

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
Land2land2

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
Land2regiontittelland2regiontittel

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
Land2regionland2region

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
Land2størstebyland2størsteby

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
Land2størstebybefolkningland2størstebybefolkning

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
Befolkningbefolkning

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
Befolkningsårbefolkningsår

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
Befolkningperbefolkningper

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
Befolkningstetthetbefolkningstetthet

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
Befolkningsgrupperbefolkningsgrupper

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
Breddegradbreddegrad

Stedets breddegrad angitt i desimaler. Steder sør for ekvator har negative breddegrader.

Eksempel
12.34567890
Tallvalgfri
Geografigeografi

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
Posisjonskartposisjonskart

Navnet på landet eller området posisjonskartet skal vise. Se Mal:Kartposisjon for en oversikt over hvilke posisjonskart som finnes.

Ukjentvalgfri
Lengdegradlengdegrad

Stedets lengdegrad angitt i desimaler. Steder vest for Greenwich-meridianen har negative lengdegrader.

Eksempel
-98.76543210
Tallvalgfri
Merketekstposisjonmerketekstposisjon

ingen beskrivelse

Ukjentvalgfri
Kartskalakartskala

Skala for målestokk. Hentes fra stedets type om ingenting oppgis.

Eksempel
100000
Ukjentvalgfri
Koordinatregionkoordinatregion

ISO 3166-2 for området stedet ligger i. Hentes fra posisjonskartmalen om ingenting oppgis.

Eksempel
ISO-kode
Ukjentvalgfri
Alternativt posisjonskartalternativt posisjonskart

Alternativ bildefil som skal vises istedenfor posisjonskartet.

Eksempel
bedre kart.png
Ukjentvalgfri