Lipopolysakkarid

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Lipopolysakkarider (LPS) er store molekyler som består av tre kovalent bundne sub-enheter:

De finnes i den ytre membranengram-negativ bakterier. Hos de patogene artene er lipid A det som forårsaker den toksiske effekten. Polysakkaridkjeden varierer hos forskjellige bakterier, gjør komplekset vannløslig og er den mest immunogene delen. Både lipiddelen og polysakkariddelen må være til stede for at toksinet skal ha en effekt in vivo.