Lenvikhalvøya

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Lenvikhalvøya er en halvøy i Senja kommune i Troms og Finnmark. Halvøya avgrenses i vest av Gisundet, i nord av Malangen, i øst av Rossfjorden og Rossfjordvatnet og i sør av Finnfjorden og Finnfjordvatnet. Halvøya dekker et areal på om lag 220 km².

I tillegg til byen Finnsnes ligger en rekke mindre bygder langs kysten og innsjøene hele veien rundt halvøya, deriblant Bjorelvnes og Kårvikhamn ved Gisundet, Tennskjær ved Malangen, vestre del av bygda Rossfjordstraumen ved Rossfjorden og Rossfjordvatnet og Aspelund ved Finnfjordvatnet. Det totale innbyggertallet på halvøya var i 2014 ca. 6200, hvorav 5030 var bosatt på selve Finnsnes eller i de sentrale boligområdene langs Gisundet og Finnfjorden.

Halvøya er avlang i retning nord-sør. Den er omtrent 30 km lang og i underkant av 10 km på det bredeste. Lenvikhalvøya deles naturlig av Sollidalen, litt sør for midten. Kistefjellet (1003 m) og Kvittinden (933 m) er de høyeste toppene på halvøya, og begge disse ligger på den sørlige delen. Nord for Sollidalen er terrenget lavere og mer skog- og myrlendt. Kårvikkjølen (577 m) er det høyeste punktet her.

Det er kjørbar vei rundt hele halvøya, i tillegg til en tverrforbindelse gjennom Sollidalen. Fra Finnsnes går det dessuten bru over til Senja. Nordover fra brukrysset ved Finnsnes strekker den 39 km lange fylkesvei 263 seg hele veien langs Gisundet, det vil si på vestsiden av halvøya, til Tennskjær lengst nord mot Malangen. På østsiden går fylkesvei 856 fra Finnfjordeidet langs Rossfjordvatnet fram til Straumen, hvor fylkesvei 265 fortsetter videre nordover til Tennskjær. Det er bussforbindelse mellom Finnsnes og Tennskjær langs begge sidene av halvøya. Veien gjennom Sollidalen (Fv266), tvers over halvøya, er 8,7 kilometer lang og går mellom Bjorelvnes og Langnes. Finnsnes er trafikknutepunkt i regionen, med bussforbindelser både til Senja, Bardufoss lufthavn og resten av fylket og landsdelen, i tillegg til hurtigrute- og hurtigbåtanløp. Tennskjær har hurtigbåtforbindelse til Tromsø.