Latviere

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Latviere

Latviere (latvisk: latvieši, livisk: laett) er et europeisk folk, hjemmehørende i Latvia, hvor det bor i overkant av 1,3 millioner av dem. Latvierne omtaler seg selv med det gamle navnet Latvji. Det har trolig sin rot i ordet Latve, og det antas å være navnet på en elv som har rent gjennom det som idag er det østlige Latvia. En finsktalende stamme kjent som livere, bosatte seg blant latvierne og endret navnet til Latvis, «skogsryddere», som også er navnet som tyske bosettere brukte om disse folkene. Tyske kolonister endret navnet til Lette, og kalte opprinnelig den lille kolonien for Livland. Den latinske formen Livonia ble gradvis navnet på den regionen som omfatter dagens Latvia såvel som deler av det sørlige Estland.

Latviere og litauere er de eneste overlevende medlemmer av de balterne, og baltiske språk utgjør en egen grein av den indoeuropeiske språkfamilien.