Løselighetsprodukt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Løselighetsproduktet (Ksp) er et spesialtilfelle av likevektskonstanten. Løselighetsproduktet er dimensjonsløs og gjelder for en mettet løsning av et tungtløselig salt.

For sølvbromid er løselighetsproduktet gitt ved:

[x] er konsentrasjonen av stoffet x. I dette tilfellet sølvionet og bromidionet.

Løselighetsproduktet varierer med temperaturen. Det er mulig å finne løselighetsproduktet for mange stoffer i tabeller, ofte ved 25 grader celsius.

Se også[rediger | rediger kilde]