Kystvernet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Kystvernet var en form for primitivt hjemmevern mellom 1807 og 1814 i Norge under Napoleonskrigene.

Historie[rediger | rediger kilde]

Alt i 1804 ble det gjort forberedelser til å opprette et kystvern i Norge. Nord-Norge ble ikke tatt med i det påtenkte vernet, det som skulle gjøres her fikk bli en frivillig sak. 7. desember 1807 utarbeidet den norske regjeringskommisjonen et reglement for kystvernet etter det som var planlagt i 1804, nå var også deler av Nordlands amt medregnet. Folk skulle selv ordne med det militære utstyret, da særlig skytevåpen. Men få hadde mulighet til dette, så utrustningen ble dårlig. Uniformer var det ikke tale om, mannskapene måtte nøye seg med en kokarde med rød og hvit farge.

Rent militært hørte kystvernet under den generalkommandoen amtet var en del av, men det var den sivile øvrigheten (amtmann, fogd og lensmann) som skulle ordne med oppsettingen av styrkene. I hvert fogderi ble det utpekt en eller to divisjonssjefer, og for hvert sogn en seksjonssjef. Som divisjonssjefer i Nordland ble for eksempel biskop Mathias Bonsach KroghAlstahaug utnevnt for Søndre Helgeland, og krigsråd Hans Emahus Tønder Coldevin på Dønnes for Nordre Helgeland. Som seksjonssjefer i samme området ble for eksempel handelsmann Philip Jacob Qvale utnevnt for Vega, lensmann Knud Agersborg for Vefsn, handelsmann Jens Jørgen Zahl for Hemnes, og handelsmann Knud Jæger for Mo. Alle stridsføre menn mellom 16 og 56 år skulle være med i vernet. I Nordlands amt tilsvarte det en styrke på mer enn 10.000 mann.

Se også[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Henrik August Angell, Syv-aars-krigen for 17de mai 1807-1814, 1914, utgitt på nytt 1995 ISBN 82-90520-23-9. Les i fulltekst på NBdigital
  • Axel Coldevin, Rana bygdebok - Hemnes og Mo prestegjeld til 1850, 1965.
  • Reidar Svare, Vefsn bygdebok bind I, Vefsnbygdene fram til 1830, 2. utgave, Mosjøen 1999.
  • Haakon O. Wika, Vega bygdebok bind III, Mosjøen 1977.