Kurukshetrakrigen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Manuskriptillustrasjon fra 1700-tallet av Kurukshetrakrigen

Kurukshetrakrigen eller kurukṣetra yuddha (sanskrit; devanāgarī: कुरुक्षेत्र युद्ध) var en konflikt mellom to grupper i det indoariske kongedømmet Kuru. Konflikten mellom naboklanene kauravaene og pandavaene var en maktkamp om tronen i Hastinapura.

Konflikten dannet bakgrunnen for en gammel sanskrittekst kalt Jaya og deretter det episke diktet Mahābhārata.

Dette førte til en krig der flere eldre kongedømmer deltok som allierte av de rivaliserende klanene. Krigen fant sted på Kurukshetra i den moderne delstaten Haryana i India. Mahābhārata forteller at krigen varte i 18 dager.

Beretningen beskriver enkeltkamper hos helter fra begge sider, dødsfall på slagmarken av enkelte prominente personer, militære formasjoner hos begge hæravdelingene dag for dag, diplomatiske forsøk, møter og diskusjoner mellom heltene og kommandørene før striden begynner, også dag for dag, og de våpen som er benyttet. Selve krigen omtales i kapitlene (parvas) 6 til 10.

Kurukshetrakrigen er blitt tidfestet til tidsrom som varierer fra 6000 f.Kr. til 500 f.Kr. basert på astronomisk og litterær informasjon i Mahābhārata. Beretningen om Kurukshetrakrigen ligger også muligens til grunn for krigen mellom de ti konger som omtales i Rigveda.

Autoritetsdata