Konsultativ status

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Konsultativ status er en status noen internasjonale organisasjoner, herunder FN, gir til ikke-statlige organisasjoner. Begrepet er oftest brukt i sin opprinnelige betydning, organisasjoner som «er i konsultativ status med FNs økonomiske og sosiale råd» (ECOSOC). Også andre organisasjoner, slik som Europarådet, gir organisasjoner en lignende status (nå kalt deltagerstatus i Europarådet). Konsultativ status gir en ikke-statlig organisasjon rett til å delta i arbeidet til FN eller en annen internasjonal organisasjon, f.eks. gjennom rett til å delta på møter og fremføre sine synspunkter.

I FN er konsultativ status delt i tre kategorier, med ulike rettigheter for hver kategori:

  • Generell konsultativ status (tidligere konsultativ status 1) er det høyeste nivået og gis store internasjonale ikke-statlige organisasjoner som er representative for brede segmenter i samfunnet og som arbeider med alle saksfeltene til ECOSOC. Dette er den mest eksklusive statusen, og innehas av et mindre antall organisasjoner (per 1992 var det bare 37 slike organisasjoner). Organisasjonene har rett til å fremføre sine synspunkter i sesjonene til FNs økonomiske og sosiale råd.
  • Spesiell konsultativ status (tidligere konsultativ status 2) er det lavere nivået av ordinær konsultativ status, og kan gis organisasjoner som arbeider med noen av ECOSOCs saksfelt
  • Rosterstatus er en status som gis organisasjoner som kan bli invitert til å delta i behandlingen av bestemte temaer der rådet (ECOSOC) eller FNs generalsekretær vurderer at de kan bidra med nyttige innspill.

Organisasjoner med konsultativ status kan utnevne egne FN-representanter som får adgangskort til FN-bygningene i New York, Genève og Wien. Som regel vil organisasjonenes styreledere/presidenter være sjefsrepresentant.

Per 2011 var det 144 organisasjoner med generell konsultativ status, 2 408 med spesiell konsultativ status og 984 med rosterstatus. De fleste nye organisasjoner får spesiell konsultativ status, mens generell konsultativ status tildeles svært etablerte internasjonale NGOer mer sjelden.

Konsultativ status i FN-systemet er hjemlet i FN-charterets artikkel 71 i kapittel 10.[1]

Referanser[rediger | rediger kilde]