Hopp til innhold

Konferansen av europeiske kirker

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Konferansen av europeiske kirker (KEK) (eng.: Conference of European Churches) er en sammenslutning av 126 ortodokse, protestantiske, anglikanske og gammelkatolske kirker samt 43 assosierte organisasjoner fra alle land i Europa.

Formål[rediger | rediger kilde]

KEK ble grunnlagt i 1959 og har hovedkontorer i Genève, Brussel og Strasbourg. Gjennom samarbeidet forplikter medlemskirkene seg til å arbeide for forsoning og enhet i den europeiske kirkefamilie, ved å overvinne historiske splittelser og språklige, geografiske og økonomiske barrierer. Den katolske kirke er ikke med i KEK, men det er opprettet et godt og formalisert samarbeid dem imellom.

Historie & arbeid[rediger | rediger kilde]

Tidlig på 1950-tallet, altså like etter annen verdenskrig og med den kalde krigen som bakteppe, begynte de uformelle samtaler og møter mellom ulike europeiske kirker som senere skulle bli formalisert i KEK. Sammenslutningen oppstod i erkjennelsen av at man bodde på et splittet og herjet kontinent, og hovedtanken var å arbeide for internasjonal forståelse og å bygge bro mellom kirkene i Øst-Europa og Vest-Europa, som ble skilt med Jernteppet. Dette gav seg blant annet utslag som at KEKs generalforsamling i 1964 ble avholdt ombord på et skip utenfor Bornholm – for å forbigå alle visumproblemer og sørge for at representanter fra alle medlemslandene skulle kunne delta. De senere tiår, og særlig etter jernteppets fall, har KEK i stadig økende grad rettet fokus mot andre former for brobygging: Mellom minoritets- og majoritetskirker, mellom kvinner og menn og mellom kristne og mennesker med en annen tro. I samarbeid med Den katolske kirke i Europa er det også arrangert en rekke økumeniske møter – som i 2001 munnet ut i fellesdokumentet Charta Oecumenica. Både KEKs medlemskirker og Den katolske kirke har oppfordret alle sine menigheter i Europa til å benytte seg av dette økumeniske skriftet på lokalt plan.

KEK og Norge[rediger | rediger kilde]

Blant norske kirker og organisasjoner er det bare Den norske kirke som er medlem i KEK. I 2003 ble KEKs generalforsamling for første gang avholdt i Norge, nærmere bestemt Trondheim.

På KEKs generalforsamling i Lyon i juli 2009 ble to nordmenn valgt inn som representanter til KEKs sentralkomité; Elise Sandnes og Erlend Rogne.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]