Kommunehelsa

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Kommunehelsa er en samling folkehelse-informasjon for norske kommuner og fylker, som vedlikeholdes av Folkehelseinstituttet. Informasjonen består av folkehelseprofiler for alle landets kommuner og fylker samt bydeler i de fire største byene, en statistikkbank hvor man kan lage egne tabeller og grafer, og forklarende artikler om bruk og tolkning av dataene.

Folkehelseprofiler[rediger | rediger kilde]

Folkehelseprofilene er unike rapporter for alle landets kommuner og fylker, og for bydelene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Profilene inneholder tre hovedelementer: hovedtrekk i kommunens folkehelse, utdypning og illustrasjoner av utvalgte temaområder og et grafisk folkehelsebarometer. Profilene gir de store linjene for hver kommune, og må tolkes i lys av kunnskap om lokale forhold.

Statistikkbank[rediger | rediger kilde]

Kommunehelsa statistikkbank inneholder datagrunnlaget for folkehelseprofilene for kommuner og bydeler. Per februar 2020 var det ca. 85 indikatorer (datasett), og nye indikatorer utvikles jevnlig. Det er mulig å gjøre oppslag og fordype seg i spesielle problemstillinger, ved å lage egne tabeller og grafer. Utvalgte data kan så eksporteres til regneark (Excel) eller PDF. Man kan lage bokmerker/lenker til spesielle oppslag, eller legge tabeller/grafikk på sin egen nettside med levende lenker ("embedding", med iframe-teknologi).

Forklaringer og dokumentasjon[rediger | rediger kilde]

På Kommunehelsas hovedside (under www.fhi.no) er det samlet en rekke artikler som veileder i bruk og tolkning av dataene. Hovedsiden hadde per februar 2020 tittelen "Folkehelse i kommunene". Inne i Statistikkbanken har hver indikator (hvert datasett) en forklaring og definisjon av indikatoren, under fanen "Definisjoner".

Fakta og nyheter[rediger | rediger kilde]

Folkehelseinstituttet publiserer på sitt nettsted Folkehelserapporten-Helsetilstanden i Norge, som gir et bilde av helse, sykdom og risiko for sykdom i den norske befolkningen. I tekst, tabeller og diagrammer belyses status, utviklingstrekk og helseforskjeller i befolkningen på mange ulike temaområder. Folkehelserapporten har for en stor del erstattet de tidligere "faktaark med helsestatistikk". Rapporten er basert på flere datakilder, og trekker inn resultater fra forskning ved Folkehelseinstituttet eller andre steder. Diagrammene som benyttes i rapporten er for en stor del basert på data fra Norgeshelsa (se nedenfor).

Folkehelseinstituttet publiserer også nyhetsartikler om statistikk fra egne helseregistre, samt enkelte andre meldinger om helsestatistikk. Slike nyhetsartikler ligger under det aktuelle temaet (f.eks. psykisk helse).

Data for helseregioner og fylker[rediger | rediger kilde]

Norgeshelsa er et søster-nettsted til Kommunehelsa statistikkbank, med data på lands-, helseregion- og fylkesnivå, og et litt annet utvalg av emner. Der finnes en statistikkbank av liknende type som Kommunehelsa, hvor datagrunnlaget for folkehelseprofilene for fylkene er presentert. Se lenke nedenfor.

Utvikling[rediger | rediger kilde]

Kommunehelsa ble lansert første gang i januar 2012. Datagrunnlaget oppdateres løpende (én gang i året per indikator), og folkehelseprofilene oppdateres årlig (i første kvartal).

I juni 2015 ble folkehelseprofiler for bydelene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim lansert for første gang.

Programvare[rediger | rediger kilde]

Kommunehelsa statistikkbank er laget med programsystemet Nesstar, levert av Norsk senter for forskningsdata. Første utgave ble publisert med versjon 4.0 av Nesstar.

Folkehelseprofilene er laget med rapportgeneratoren Microsoft SQL-Server Reporting Services, fra data og tekster i en SQL-database. Rapportmalene og tilhørende redigeringsverktøy er laget av Folkehelseinstituttets IT-avdeling.

Data bestilles fra mange kilder, og bearbeides i statistikkprogrammene R og Stata før de publiseres til statistikkbankene og lastes opp til SQL-databasen.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]